Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Assistert befruktning

På Volvat Spiren Trondheim har vi kompetansen og teknologien for assistert befruktning. Vi hjelper par og kvinner som ønsker barn. Henvisning er ikke nødvendig, vi har ingen ventetid.

Fertilitetsbehandling er ikke å utføre mirakler, det er å hjelpe naturen når det nødvendig. Vi mennesker er alle et resultat av et møte mellom en sædcelle og en eggcelle. Ved vanlig befruktning sendes millioner av spermier avgårde på jakt etter eggcellen. Sædcellen reiser fra vagina og opp gjennom egglederne der de til slutt treffer egget. Av mange millioner sædceller, er det bare èn som vinner kampen og får befrukte egget. Det er imidlertid mye som skal klaffe for at dette skal lykkes.

Fertilitetsbehandling og assistert befruktning er basert på å forstå hvordan dette foregår på naturlig måte og hva som skal til for å hjelpe par og kvinner som trenger hjelp til å bli gravid. Er dette et mirakel? Nei, det er dyktige folk og ulike teknikker som skal til for å hjelpe med å oppnå graviditet. Hos Volvat Spiren Trondheim får du den hjelpen du trenger innen alle godkjente metoder innen assistert befruktning. Med den nyeste teknologien gir vi unik behandling innenfor assistert befruktning til hvert enkelt par og kvinne. Fagfeltet assistert befruktning er i rask utvikling og her er vi med. Metodene krever lang trening og erfaring, og det har vi. For noen vil en enkel hormonbehandling for å gi eggløsning være tilstrekkelig, mens for andre vil assistert befruktning i form av inseminasjon eller ivf (prøverør) være et bedre alternativ.

Inseminasjon (AIH)

Inseminering eller inseminasjon er en enkel metode der befruktningen skjer inne i kroppen. Sædcellene føres direkte inn i livmoren med et tynt kateter. På denne måten får sædcellene hjelp et stykke på veien til eggcellen på det tidspunktet eggløsningen foregår.

Inseminasjon kan enten gjøres med sæd fra partner eller med donorsæd. Inseminering med bruk av sæd fra partner kan være egnet hos par der årsaken til barnløshet ikke kan forklares etter utredning, der mannen har lett nedsatt sædkvalitet eller om det er vanskelig eller ikke mulig å gjennomføre samleie. Inseminasjon med bruk av donorsperm anbefales hos par der det ikke finnes sædceller i mannens sædprøve eller testikler, eller hos kvinner med kvinnelig partner, samt enslige kvinner.

Noen ganger vil prøverør være et bedre alternativ, og vi gir selvfølgelig råd om hvilken metode som er best egnet for akkurat deg/dere.

IVF (Prøverør)

Prøverørsbehandling betyr befruktning utenfor kroppen, i laboratoriet. Kvinnen blir stimulert med hormonsprøyter slik at flere egg modnes i samme syklus. Eggene hentes ut med en tynn nål og befruktes etterpå i laboratoriet. Noen ganger vil det være nødvendig å hjelpe sædcellen inn i egget, dette kalles mikroinjeksjon. Ned på siden kan du lese mer om de ulike trinnene i behandlingen.

Assistert befruktning med donorsæd

Volvat Spiren Trondheim tilbyr behandling med donorsæd til par der mannen ikke produserer spermier, til likekjønnede par (to kvinner), samt enslige kvinner. Behandlingen med donorsæd tilpasses hver enkelt. For noen vil det være tilstrekkelig å inseminere kvinnen med sæden. I andre tilfeller vil IVF eller prøverør være et bedre alternativ. Dette er en vurdering som gjøres individuelt.

Hvem kan få IVF-behandling?

Heterofile og likekjønnede (to kvinner) par samt enslige kvinner er velkommen til vurdering og behandling hos oss. I parforhold stilles krav til stabilt parforhold, og man må være folkeregistrert på samme adresse. Bioteknologiloven ble opprinnelig laget for å sikre det beste for det fremtidige barnet og det stilles følgelig krav til parets/kvinnenes omsorgsevne både når det gjelder medisinsk og sosial egnethet.
Etter endringer i Bioteknologiloven er man pliktig til å fremlegge en politiattest (barneomsorgsattest) hvis man skal motta behandling med assistert befruktning.

Hva er øvre aldersgrense for behandling?
Øvre aldersgrense for kvinnen er etter norsk lov 46 år. Vi har ikke en absolutt øvre aldersgrense for mannen, men dette vurderes individuelt.

Hva er øvre BMI-grense for behandling?
Vi har ingen definert øvre grense for BMI. Dette vurderes hos hver enkelt og vi vet at det er store variasjoner både i kroppssammensetning og -fasong fra den ene til den andre. Dersom du strever med vekten, ikke vær redd for å ta kontakt med oss. Sammen finner vi en løsning som blir bra.

Hvor lang tid tar det før vi kan starte med behandling?
Dere kan få time for utredning og planlegging i løpet av et par uker. Deretter tar det maksimalt en måned eller fire uker før dere kan starte selve behandlingen. Dette avhenger først og fremst av hvor kvinnen er i syklus, da vi starter behandlingen på kvinnens syklusdag 2 (dagen etter mensen er kommet).

Hvilke tester må man ta før behandling?
Man må utelukke infeksjonssykdommer. Det stilles derfor krav om at verken kvinnen eller mannen kan være positive for hepatitt B/C eller HIV. Blodprøvene må analyseres på et laboratorium som er godkjent av Helsedirektoratet.

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Volvat Spiren tilbyr assistert befruktning i Trondheim og i Oslo. Med en av Norges fremste og mest erfarne miljøer innen assistert befruktning, samt med den nyeste teknologien, gir vi unik behandling innenfor assistert befruktning tilpasset hver enkelt. Fagfeltet assistert befruktning er i rask utvikling og her er vi med. Metodene krever lang trening og erfaring, og det har vi. Vi legger stor vekt på forutsigbarhet, dette gjelder både tilgjengelighet, utredning og kostnader. Den viktigste ressursen vi har er kompetansen hos personalet som arbeider på Spiren. Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger på at vi gir god informasjon, viser omsorg og trygghet under behandlingen. På grunn av vår forskningserfaring er vi godt rustet til å følge utviklingen på hva som er "siste nytt" og kan vurdere hva som er best for hver enkelt.

- Les mer om Embryoskopet
- Les mer om blastocyst

- Vi tilbyr også assistert befruktning i Oslo. Les mer på Volvat.no