Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Aktivering av egg

Denne metoden er relativt ny og gir nytt håp til par der det viser seg å være nedsatt eller manglende befruktning etter mikroinseminasjon/ICSI.

I slike tilfeller kan årsaken være at sædcellene ikke klarer å starte befruktningen og de første celledelinger av egget (oocytten). Heldigvis kan vi på IVF-laboratoriet hjelpe med dette. Metoden heter aktiv oocytt aktivering, og innebær at egget legges i en calcium løsning etter sædcellen er satt inn i egget. Aktiv oocytt aktivering brukes med stor suksess i mange land verden over, og Spiren har som en av få klinikker godkjenning til metoden fra de norske helsemyndighetene. På Spiren bruker vi aktiv oocytt aktivering til de parene som trenger dette, og flere par er nå gravide etter nettopp denne behandlingen.