Bestill time
Vi har åpent for drop-in sædanalyse og blodprøver alle hverdager fra 08:30-14:30 (lunsjavvikling 12-12:40). Velkommen!

Hvorfor velge Spiren?

Det å ta kontakt når den ønskede graviditeten uteblir, kan oppleves som et stort valg. Derfor er det viktig for oss i Spiren å være både faglig og menneskelig til stede for alle som kommer til oss.

Viktige verdier i arbeidet vårt

Vi på Spiren har noen verdier og prinsipper som er viktige i vårt daglige arbeid, og som er med på å gjøre Spiren til akkurat den klinikken vi er. Vi legger stor vekt på å behandle alle som kommer til oss som unike. Videre skal vi alltid være tilgjengelige når det er behov for det. Sist, men ikke minst, skal vi være i front når det gjelder både kompetanse og teknisk utstyr - og dermed også oppnå de beste resultatene som er mulig ut ifra forutsetningene. 

Hvert tilfelle er unikt

Alle som kommer til oss har sin egen unike historie. Derfor er det viktig for oss å både ha en ordentlig samtale og å få tatt alle nødvendige prøver, slik at vi vet mest mulig om situasjonen og forhistorien. Dette gjør oss i stand til å planlegge den behandlingen som passer best for akkurat deg/dere. Her kan det ofte være store individuelle forskjeller. Noen trenger tettere oppfølging, og dette prøver vi å tilpasse til hver enkelt.

Det er viktig for oss at dere opplever det som trygt å komme til oss. Derfor har vi også et bevisst forhold til hvordan vi kommuniserer, både med dere og blant kollegene våre. Hos oss er det et godt samarbeid mellom fagfeltene, og kompetansen i alle ledd er like vesentlig for et godt møte med oss.  

Tilgjengelig når du trenger det

Fertilitetsbehandling følger i mange tilfeller klokka, men i det store og hele er det opp til naturen å avgjøre når ting skal skje. Vi er fleksible og tilpasser oss biologien best mulig. Dette betyr at dere ikke risikerer å få behandlingen avbrutt på grunn av helg eller helligdager. Det er også mulig å komme til oss uten å bestille time, for å ta blodprøver eller avlegge sædprøve. 

Kompetanse + utstyr = best resultat

De medisinske resultatene vi oppnår avhenger i hovedsak av to faktorer; den kompetansen vi ansatte til enhver tid besitter og det utstyret vi har tilgjengelig i laboratoriet.

For å ta det «enkleste» først; embryoskopet og det øvrige utstyret vi har på laboratoriet er det beste på markedet, og ligger i front av den medisinske og teknologiske utviklingen. Med dette har vi utstyr som gjør oss i stand til å ta i bruk alle metoder og utføre alle prosesser som er mulig innenfor den norske lovgivningen.

Det er likevel menneskene som jobber på Spiren, med vår erfaring, kompetanse, kjemi og tilgang til faglige nettverk, som gjør klinikken vår til det den er. Derfor har vi ingen planer om å etablere avdelinger i andre byer. Vi har et etablert miljø og et fellesskap som er viktig for alle som jobber her. Dette miljøet kan ikke oppskaleres uten at det går på bekostning av noe, og det kompromisset er vi ikke villige til å inngå.

Vi blir ofte kontaktet av par fra hele landet, som har forsøkt assistert befruktning på andre klinikker og ikke lyktes. Det ligger mye nyttig informasjon i tidligere forsøk, og ved å løfte på alle steiner gjør vi det som er mulig for å oppnå et vellykket resultat. Resultatene oppnår vi nettopp fordi vi er tro mot prinsippene våre; med en individualisert tilnærming til alle som kommer til oss, og optimalisering av hvert enkelt tilfelle.

Kompetanse henger tett sammen med forskning, og for oss er det derfor viktig å være tett på forskningsmiljøene, og å selv være en aktør som bidrar med forskning på feltet vi jobber med. Vi er stolte over å være blant klinikkene i Norge med flest vitenskapelige publikasjoner.

Tett kontakt med forskningsmiljøet gir oss flere fordeler, blant annet får vi kjennskap til nye metoder og teorier på et tidlig tidspunkt, og kan tidlig ta kvalifiserte avgjørelser på hvilke metoder vi eventuelt skal implementere.

Vi ønsker å være en fertilitetsklinikk på elitenivå, og har som mål å levere resultater som holder en høy internasjonal standard.

Vi på Spiren kan ikke garantere dere graviditet, men vi kan garantere at vi utfører det aller beste arbeidet gjennom hele prosessen.

Les også våre artikler om situasjoner og utfordringer knyttet til graviditet.