Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Ultralyd i svangerskapet

For å bidra til størst mulig trygghet hos den gravide, tilbyr vi på Spiren undersøkelser med ultralyd gjennom hele svangerskapet. Vår gynekolog Birgitte Heiberg Kahrs har mange års erfaring innen fostermedisin og hun er en av landets aller fremste innen ultralyd under svangerskapet. Hun er tilgjengelig alle dager. På kveldstid tilbyr vi ultralyd av gravide hos jordmor som er sertifisert gjennom Fetal Medicine Foundation.

Hvorfor tidlig ultralyd?

Det er ulike årsaker til at mange føler behov for ultralyd i svangerskapet. Stadig flere synes det er lenge å vente frem til ultralydundersøkelsen som gjøres i det offentlige. Andre er bekymret på grunn av blødninger, smerter eller fordi de har opplevd spontanabort i tidligere svangerskap.

Tidlig ultralyd i uke 6-12

For å kunne se hvor langt du er kommet, og om fosteret ligger i livmoren, anbefaler å gjøre den første undersøkelsen med ultralyd etter uke 6. På dette tidspunktet kan vi i de fleste tilfeller se at det lille hjertet slår, og vi kan fastslå om det er ett eller to fostre i livmoren.

Små blødninger tidlig i svangerskapet er nokså vanlig. Som regel finner vi ikke noe galt, men en tidlig ultralyd er ofte det som skal til for at man ikke skal bekymre seg unødvendig. Ved mistanke om avvik blir du raskt henvist videre til det offentlige.

Når det gjelder å få en detaljert gjennomgang av fosteranatomien, anbefaler vi å vente til uke 12. Da først er de fleste organsystemene utviklet, og vår ultralydekspert - som er en av de aller fremste på fagfeltet - vil kunne gjøre en grundig vurdering av situasjonen.

Ultralyd seinere i svangerskapet

En sjelden gang hender det at den lille ligger slik til at kjønnet ikke lar seg avdekke, men normalt sett vil vi kunne fastslå kjønn etter uke 14. Ved ultralyd seinere i svangerskapet, måler vi fostervekst og blodgjennomstrømming. Det gjøres også en grundig vurdering i forhold til fostervann og morkakens plassering og funksjon. Dette inngår i fastsatt pris.

Mange ønsker 3D bilder av den lille i magen, og dette gjøres best etter uke 26. Bilder inngår i prisen.

På Spiren har vi den nyeste ultralydmaskinen og den beste kompetansen for å sikre at du skal føle trygghet – så tidlig som mulig og gjennom hele svangerskapet. Ultralyd av den lille i magen er trygt både for mor og barn.

Vi tilbyr ultralydundersøkelse både på dag og kveld. Avtale på ettermiddag gjør det enklere for mange, med tanke på fravær fra jobben.

Vi har kort ventetid  – henvisning er ikke nødvendig. Ønsker du å bestille ultralyd? Kontakt oss på telefon 73 52 30 00 eller send via kontaktskjema.