Bestill time /
Kontakt oss
Skal du starte med assistert befruktning eller skal du/dere til en utredningstime; søk om politiattest via politiet.no i god tid!

Ultralyd i svangerskapet

For å bidra til størst mulig trygghet hos den gravide, tilbyr vi på Spiren undersøkelser med ultralyd gjennom alle de ulike fasene i svangerskapet. Vår jordmor er sertifisert gjennom Fetal Medicine Foundation.

Hvorfor tidlig ultralyd? 

Det er ulike årsaker til at mange føler behov for ultralyd tidlig i svangerskapet. Stadig flere synes det er lenge å vente frem til ultralydundersøkelsen som gjøres i det offentlige mellom uke 18-20. Andre er bekymret på grunn av blødninger, smerter eller fordi de har opplevd spontanabort i tidligere svangerskap.

Tidlig ultralyd i uke 6-12  

For å kunne se hvor langt du er kommet, og om fosteret ligger i livmoren, anbefaler å gjøre den første undersøkelsen med ultralyd etter uke 6. På dette tidspunktet kan vi i de fleste tilfeller se at det lille hjertet slår, og vi kan fastslå om det er ett eller to fostre i livmoren.

Små blødninger tidlig i svangerskapet er nokså vanlig. Som regel finner vi ikke noe galt, men en tidlig ultralyd er ofte det som skal til for at man ikke skal bekymre seg unødvendig. Ved mistanke om avvik blir du raskt henvist videre til det offentlige.

Når det gjelder å få en detaljert gjennomgang av fosteranatomien, anbefaler vi å vente til uke 12. Da først er de fleste organsystemene utviklet, og vår ultralydekspert - som er en av de aller fremste på fagfeltet - vil kunne gjøre en grundig vurdering av situasjonen.

Ultralyd seinere i svangerskapet  

En sjelden gang hender det at den lille ligger slik til at kjønnet ikke lar seg avdekke, men normalt sett vil vi kunne fastslå kjønn etter uke 14. Ved ultralyd seinere i svangerskapet, måler vi fostervekst og blodgjennomstrømming. Det gjøres også en grundig vurdering i forhold til fostervann og morkakens plassering og funksjon. Dette inngår i fastsatt pris.    

Mange ønsker 3D bilder av den lille i magen, og dette gjøres best etter uke 26. Bilder inngår i prisen.  

På Spiren har vi den nyeste ultralydmaskinen og den beste kompetansen for å sikre at du skal føle trygghet – så tidlig som mulig og gjennom hele svangerskapet. Ultralyd av den lille i magen er trygt både for mor og barn.  

Vi tilbyr ultralydundersøkelse på ettermiddag og kveld. Dette gjør det enklere for mange, med tanke på fravær fra jobben.   

Vi har kort ventetid  – henvisning er ikke nødvendig. Ønsker du å bestille ultralyd? Kontakt oss på telefon 73 52 30 00 eller send e-post til post@klinikkspiren.no