Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Embryscopet

Embryoscopet er en avansert ”rugemaskin”, som sikrer optimale forhold fra befruktning av eggene og fram til tilbakesetting i livmor.

Det revolusjonerende er at Embryoscopet i tillegg har innebygd mikroskop og kamera, som tar opp bilder i 3D hvert tiende minutt, døgnet rundt. Dette gir en stor mengde informasjon i hver enkel behandling, og dermed grunnlag for å:

  1. velge det mest levedyktige embryoet for tilbakesetting i livmoren.
  2. velge bort embryoer med feil i utvikling, som ikke vil feste seg i livmoren.

På Spiren får befruktede egg fra alle par under behandling plass i Embryoscopet. Dette er inkludert i prisen for et prøverørsforsøk og inngår i våre rutiner.

Vi har lang erfaring i å bruke teknologien, hvor vi analyserer detaljer i utviklingen, samt ser nøye på eksakte tidspunkter for viktige hendelser (celledelinger). Filmopptaket fra befruktningen vises frem den dagen egget skal settes tilbake til kvinnens livmor.

Embryoscopet ble til på samme laboratorium i Danmark i perioden hvor vår laboratoriesjef og seniorembryolog, Peter Michael Kragh, tok sin doktorgrad. Han har derfor fulgt teknologien fra begynnelsen, og seinere brukt Embryoscopet både i egen forskning og gjennom klinisk erfaring fra mange par under behandling.