Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Fertilitetssjekk

En fertilitetssjekk kan gi deg en bedre forståelse om egen fruktbarhet her og nå. For mange betyr det at de kan ta informerte valg om fremtidig familieplanlegging som kan redusere behovet for assistert befruktning senere i livet.

Sjekk fertiliteten

Vi tilbyr en omfattende og grundig fertilitetssjekk av kvinnen, slik at hun kan få innsikt i egen fruktbarhet og mulighetene for å bli gravid.

Få kunnskap om egen fruktbarhet

Fruktbarheten synker med alderen, som gjør det vanskeligere å bli gravid jo eldre man blir. Vi anbefaler alle kvinner å ta en fertilitetssjekk for å få innsikt i og bedre forståelse av egen fruktbarhet, slik at man får vite når man bør begynne å planlegge barn, hvis dette er noe man ønsker senere i livet.

Fruktbarhet og alder

Alle eggcellene en kvinne vil ha i løpet av livet, dannes før hun blir født i fosterlivet. Kvinner er derfor utstyrt med et fullstendig egg reserve i eggstokkene, allerede ved fødselen. Antall egg reduseres etter hvert som kvinnen blir eldre, og hvor fort dette skjer varierer fra den ene kvinnen til den andre.

Både antall eggceller i eggstokkene og kvaliteten på egg reduseres med alderen, som bidrar til en naturlig reduksjon i fruktbarheten over tid.

Kvinner bør sjekke fertiliteten
På grunn av store variasjoner anbefaler vi alle kvinner å undersøke fertiliteten sin, spesielt kvinner som nærmer seg eller er i 30-årene, med fremtidig ønske om barn. Fertilitetsjekken vil bl.a. gi status på om det er lite, mye eller gjennomsnittlig antall egg igjen i eggstokkene hos kvinnen. Dersom fertilitetssjekken avdekker at det er lite egg, kan det føre til at kvinnen kanskje ønsker å fryse egg for å ha fruktbare egg tilgjengelig til et senere tidspunkt, der forholdene ligger bedre til rette for å få barn. Eller kanskje starte familieplanleggingen. Ved å sjekke fertiliteten øker bevisstheten rundt fruktbarhet og dette vil for noen innebære at de kanskje ikke får behov for assistert befruktning senere i livet.


 Hvorfor skal man ta fertilitetssjekk?

En fertilitetssjekk vil gi kvinnen verdifull innsikt i egen fertilitet. Vi vet f.eks. at arv og gener spiller en rolle i en kvinnes fruktbarhet. Hvis din mor gikk tidlig inn i overgangsalderen, øker dette risikoen for at du også gjør det samme. Slike faktorer kan påvirke din evne til å bli gravid. Derfor kan det være lurt å vurdere en sjekk av eggreservene hvis man vet eller mistenker at man er disponert for mulige utfordringer med å bli naturlig gravid.

Denne kunnskapen kan bidra med å gi deg en bedre forståelse av egen kropp og fruktbarhet, slik at du får et bedre grunnlag til å ta informerte valg om fremtidig familieplanlegging og graviditet.

Hvordan foregår en fertilitetssjekk?

Kvinnen tar kontakt med Volvat Spiren i Oslo eller Trondheim og ber om fertilitetssjekk. Under fertilitetssjekken tar vi hormonprøver for å evaluere egg reservene dine, og en ultralyd av eggstokkene og livmoren. Resultatet av disse undersøkelsene vil gi kvinnen informasjon om hvordan hun ligger an i forhold til gjennomsnittet for sin alder. Denne prosessen ligner på en vanlig gynekologisk undersøkelse, men vi undersøker også eggstokkene ekstra nøye og inkluderer en blodprøve.