Bestill time
Vi har åpent for drop-in sædanalyse og blodprøver alle hverdager fra 08:30-14:30 (lunsjavvikling 12-12:40). Velkommen!

Terminkalkulator, se når du har termin med vår enkle kalkulator

My Website

Finn ut nå du har termin

Velg metode

Når startet blødningen?

første dag av siste mensenperiode

Hvor lenge varer din mensen?

Hvor varer vanligvis din mensenperiode?
Vanlig tid er 28 dager

Dato for tilbakesetting

Når ble embryo satt tilbake i livmor?

Embryoets alder

Hva var alderen til embryoet/det
befruktede egget ved tilbakesetting i livmor?

Eggløsningsdato

Når var siste gang
du hadde eggløsning?

Gratulerer!

Du har termin:

En hjelpende hånd?

Det kan være mye å tenke på når man skal føde. Vi har dyktige medarbeidere i Trondheim som kan bistå med alt fra fødselen til kosthold og ultralyd.

Se våre tilbud

Slik bruker du terminkalkulatoren

For å finne termindatoen din velger du først hvilken metode i terminkalkulatoren som passer best for velg. Nedenfor kan du følge fremgangsmåten for de tre forskjellige metodene:

Siste menstruasjon

Slik går du frem for å se terminestimat med siste menstruasjonsmetoden.

 1. Trykk på ‘siste menstruasjon’-knappen under ‘velg metode’.

 2. Velg dato for første dag i siste menstruasjon.

 3. Velg tallet som passer best overens med din menstruasjonssyklus.

 4. Trykk på ‘Se termindato’-knapp.

Eggløsningsdato

Slik går du frem for å se terminestimat med eggløsningsdato.

 1. Trykk på ‘Eggløsning’-knappen under ‘velg metode’.

 2. Velg dato for når du hadde siste eggløsning.

 3. Trykk på ‘Se termindato’-knapp

Denne terminkalkulatormetoden kan også benyttes dersom du er blitt gravid ved inseminasjon (ikke IVF/prøverørsbehandling) og vet når du hadde eggløsning. Velg eggløsningsdato der det står ‘dato for eggløsning’.

In-vitro (IVF)

Hvis du er vært til IVF-behandling og satt ett befruktet egg (embryo) inn i livmoren kan du benytte deg av denne terminkalkulatormetoden.

Slik går du frem:

 1. Trykk på ‘In-vitro (IVF)’-knappen under ‘velg metode’.

 2. Velg dato for når embryoet ble satt tilbake i livmoren. (tilbakesettingsdato).

 3. Velg antall dager embryoet var dyrket før tilbakesetting.

 4. Trykk på ‘Se termindato’-knapp.

Slik fungerer terminkalkulatoren

Kalkulator fungerer på et overordnet plan ved at den følger forskjellige formler for å kalkulere seg frem til en termindato. De forskjellige metodene følger litt forskjellige formler, men et likhetstrekk mellom alle 3 er at de bygger på en forståelse for at det i gjennomsnitt går 269 dager fra da egget ble befruktet og til fødselen. Dette tallet er funnet å samsvare med realiteten for norske kvinner. I andre land benyttes ofte andre tall som for eksempel 268 eller 267.

Det er viktig å merke seg at de færreste faktisk ender opp med å føde på termindato, særlig når termindatoen ikke baserer seg på ultralydmålinger. Anslagsvis er det kun mellom 5-10% av fødsler som faktisk skjer på termindagen. Uavhengig av dette, kan termindato gi en pekepinne på når man kan forvente at fødselen vil finne sted, men med variasjon på pluss/minus 14 dager.

Alle våre terminkalkulator-metoder tar høyde for skuddår og variasjon i antall dager for månedene.

Kalkulatorens metoder for å regne ut termindato

Som nevnt ovenfor så følger metodene på terminkalkulatoren forskjellige formler som bygger på prinsippet at det går 269 dager fra befruktning og frem til forventet fødsel. Nedenfor kan du lese mere om hvordan hver enkel terminkalkulator-metode fungerer:

Første dag i siste menstruasjon

Denne terminkalkulator-metoden bygger på Naegeles regel, hvis metode du kan lese mer om på snl. Denne metoden bygger på en forståelse om at den gjennomsnittlige svangerskapsvarigheten er på 280 dager. I motsetning til gestasjonsalder som er embryoets gitte alder målt i dager siden egget ble befruktet, pleier et svangerskap å være definert som varigheten fra første dag i siste menstruasjonssyklus og frem til fødsel.

En tommelfingerregel for denne metoden er 9 måneder og 7 dager som ofte gjør seg gjeldende dersom metoden benyttes for enkel hoderegning.

Naegeles regel benyttes fortsatt i Norge, til tross for at dette er en metode utviklet av Franz Karl Naegele i første halvdel av 1800-tallet. Som regel benyttes denne regelen for enkel setting av termindato frem til man har gjennomført en ultralydundersøkelse som brukes som utgangspunkt for en mer nøyaktig fastsettelse av termindato.

Naegeles regel er i Norge som regel justert etter lokale forhold. Forskning har vist at den faktiske gjennomsnittsvarigheten for et svangerskap i Norge er på 283 dager.

En annen forutsetning for Naegeles regel er at eggløsning finner sted 14 dager etter første dag i siste menstruasjonssyklus. Dette vil ikke gjelde dersom det er stor variasjon i menstruasjonssyklusens varighet. Dette har vi valgt å ta høyde for ved å inkludere et felt for variasjon i menstruasjonssyklus i kalkulatoren.

Formelen for denne terminkalkulator-metoden blir dermed :

Termindato = Dato + 283 dager + (menstruasjonssyklusvarighet - 28 dager)


Eggløsningsdato

Denne terminkalkulator-metoden baserer seg på at tiden fra eggløsning til fødsel som i Norge er 269 dager.

Terminkalkulator-metoden fungerer altså ved å legge 269 dager fra eggløsningsdagen. Formelen blir dermed :

Termindato = Dato + 269 dager


IVF-terminkalkulator (Tilbakesetting av embryo)

Denne terminkalkulator-metoden fungerer tilnærmet likt metoden som baserer seg på eggløsningsdato. Forskjellen her er at alderen på embryoet som blir overført inn i livmoren blir trukket fra gestasjonsperioden. Formelen blir dermed :

Termindato = Dato + 269 dager - alder på embryo

Presis termindato basert på ultralydundersøkelse

Selv om termindato ‘fastsatt på første dag i siste menstruasjon’ eller ‘eggløsningsdato’ er en mye brukt metode for terminkalkulatorer, og gir en god pekepinn på omtrentlig når man kan forvente å føde, så er det ikke å legge skjul på at det finnes mer nøyaktige metoder som gir mindre feilmargin. Mindre feilmargin betyr her gjennomsnittlig pluss/minus færre dager fra termindatoen til faktisk fødsel.

I Norge har vi to metoder som blir brukt for estimering av termindato basert på funn i en ultralydundersøkelse. Disse to er eSnurra og Terminhjulet.

Metodene er overodnet ganske like ved at de begge baserer seg på fosterets størrelse ved ultralydundersøkelse. Det som primært skiller eSnurra og Terminhjulet er at eSnurra setter termindato basert på fosterets størrelse ved en ultralydundersøkelse og regner ut gjenværende svangerskapsvarighet. Terminhjulet derimot beregner alderen til fosteret ved å regne seg tilbake til første dag i siste menstruasjon.

De to metodene benyttes av forskjellige helsesentre, men helsedirektoratet anbefaler eSnurra som et nasjonalt verktøy for fastsettelse av termindato, basert på at den er mer presis og har mindre systematiske feil.

Uavhengig av hvilken av de to metodene for fastsettelse av termindato man ender opp med å velge, vil fastsettelse av termindato basert på ultralyd gi en mer presis termindato enn det en enkel terminkalkulator vil gjøre. Her på klinikk Spiren, i likhet med de aller fleste klinikker i Norge, benytter vi eSnurra.

eSnurra

eSnurra bygger på opplysninger fra 40000 svangerskap som er blitt analysert, og baserer seg på mål av variablene CRL, BPD og FL. Ved beregning av gestasjonsalder før 12 uker benytter man som regel CRL, mens man etter uke 12 benytter seg av BPD.

I utgangspunktet anbefales det å benytte BPD-variabelen fra og med uke 12, mens FL kan benyttes dersom det for eksempel foreligger avvik som gjør at BPD ikke kan benyttes. Mellom uke 15+6 og 22+6 (uke+dag) er det vanlig å bruke begge metodene for å kvalitetssikre termindatoestimatet mens BPD vektlegges sterkest.

CRL, BPD og FL

De 3 variablene som benyttes for gestasjonsalder-, termindato- og vektestimering med eSnurra er CRL, BPD og FL.

CRL

CRL står for ‘Crown Rump Length’ og er lengden på embryoet fra toppen av hodet (sete-isse lengde) og ned til setet.

Crown Rump Length, CRL eller sete-isse-lengde-eksempel på ultralyd Hentet fra Wikimedia Opphavsrett : Wolfang Moroder (CC BY-SA 3.0)

BDP

BDP står for ‘biparietal diameter’ og er enkelt forklart diameteren på hodet til fosteret i tverrsnitt fra øre til øre.

biparietal diameter, BPD eller tverrsnitt fra øre til øre illustruert på ultralydbilde Hentet fra Wikimedia Opphavsrett : Nevit Dilmen (CC BY-SA 3.0)

FL

FL står for ‘femur length’ som på norsk blir lårbenlengde, altså lengden til lårbenet.

femur length, fl eller lårbenlengde illustruert på ultralydbilde Hentet fra Wikimedia Opphavsrett : Nevit Dilmen (CC BY-SA 3.0)

Terminhjulet

Med terminhjulet setter man termindatoen enten ved å bruke siste menstruasjon som utgangspunkt og plusse på 283 dager (svangerskapsvarigheten), eller ved å benytte seg av funn fra ultralydundersøkelse. Terminhjulet benytter seg i likhet med eSnurra av variablene FL, BDP og CRL, i tillegg til HC som er omkretsen til embryoets hode sett i tverrsnitt.

Vi tilbyr estimering av svangerskapsvarighet basert på ultralydundersøkelse

På Spiren Fertilitetsklinikk estimerer vi svangerskapsvarighet basert på ultralydundersøkelse, som vil gi et mer sikkert grunnlag enn det en digital terminkalkulator vil kunne gjøre.

Dersom du ønsker vurdering av svangerskapsvarighet, kan vi i Spiren hjelpe deg med det!

Vi kan gi en vurdering av svangerskapsvarighet basert på ultralydundersøkelse fra og med uke 7 ved bruk av variabelen CRL (crown rump length) med den anbefalte metoden eSnurra.

Få et bedre terminestimat hos oss. Vi tilbyr ultralyd i Trondheim fra uke 7.

Hva er en termindato?

En termindato er en betegnelse på datoen, da det forventes at den gravide kvinnen vil føde.

Det er viktig å være bevisst på at de aller færreste faktisk føder på den fastsatte termindatoen, særlig hvis datoen er fastsett med tommelfingerregler for termindato som Naegeles regel og termindato basert på eggløsningsdato/embryo-tilbakesettingsdato.

For en mest mulig presis vurdering av svangerskapsvarighet anbefales det å gjennomføre en ultralydundersøkelse fra tidligst uke 7. Fra uke 12 vil man ha grunnlag for å kunne gi et enda bedre estimat for termindato. Vi har kort ventetid, og du trenger heller ikke henvisning for å få ultralydundersøkelse på vårt senter i Trondheim. Les mer om ultralyd hos Spiren her.

Abstrakt bilde i blått og lyserosa av en kvinne som holder seg på magen

Hvor lenge varer et svangerskap?

På grunn av at terminkalkulator-metoden bygger på Naegeles regel baserer seg på gjennomsnittlig svangerskapsvarighet for å estimere termindato, er det fint å ha en forståelse for hva et svangerskap er og hvor lenge det varer.

Et svangerskap er definert som tiden fra første dag i siste menstruasjon og antall dager frem til fødsel.

Mediansvangerskapsvarigheten i Norge er vist seg å være 283 dager istedenfor 280 som tradisjonelt er blitt benyttet for å estimere termindato, derfor har vi valgt å benytte det tallet som best samsvarer med svangerskapsvarigheten i Norge.

Det er viktig å merke seg at selv om medianen for varigheten til et svangerskap er 283 dager, så er det ganske skjeldent at akkurat dette tallet faktisk samsvarer med den faktiske svangerskapsvarigheten til den enkelte gravide kvinne. Selv avvik på 14 dager pluss/minus fra 283 er ganske vanlig uten at dette nødvendigvis utgjør en fare for spedbarnets helse. Det er først 7-9 dager etter termin at man skal på trivselskontroll for å avgjøre hvorvidt fødselen skal settes igang.

Få god oppfølging under og etter svangerskapet i Trondheim med våre dyktige jordmøte Eva Johanne & Monica.

Hvordan kan jeg regne ut termindato selv?

Våre metoder for utregning av termindato med terminkalkulator bygger på enkle tommelfingerregler man relativt enkelt kan benytte seg av selv også for å estimere en termindato. For å enkelt kunne regne seg frem til en estimert termindato, må man vite enten første dag i siste menstruasjon eller siste eggløsning.

Naegeles regel kan benyttes dersom man er kjent med første dag i siste menstruasjon, mens eggløsningsdato-metoden kan benyttes dersom man er kjent med når den siste eggløsningen fant sted.

Naegeles regel

Naegeles regel er en tommelfingerregel som bygger på kjennskap til første dag i siste menstruasjon. Denne metoden benytter vi også i vår terminkalkulator ovenfor.

Dersom man er kjent med første dag i siste menstruasjon, kan man ta denne datoen og legge til 283 dager. Resultatet blir den estimerte termindatoen. Opprinnelig skulle det være 280 dager man legger til, men i Norge har man kommet frem til 283 er svangerskapsvarighetsmedianen.

Dersom man ønsker å enkelt regne seg frem til en termindato i hodet, kan man ta utgangspunkt i 9 måneder og 10 dager. Hvis dagens dato er 1 januar 2023. Kan vi legge til 9 måneder. Da får vi oktober. Deretter legger vi til 10 dager. Resultatet blir dermed 11 oktober 2023.

Ved bruk av Naegeles regel som en enkel tommelfingerregel for estimering av termindato med hoderegning, kan man møte på noen problemer. For det første bygger metoden på premisset om at en menstruasjonssyklus varer i 28 dager. Dette stemmer ikke for alle kvinner. Videre varierer også månedenes lengde i tillegg til at vi innimellom har skuddår.

Terminkalkulatoren vår tar høyde for forskjellig månedslengde, skuddår og variasjon i menstruasjonssyklusvarighet. For et mer nøyaktig estimat basert på naegeles regel anbefaler vi av du benytter terminkalkulatoren vår.

Eggløsningsdato & assistert befruktning

Hvis man er kjent med når den siste eggløsningen fant sted, kan man ta denne datoen og legge til 269 dager. Resultatet blir den estimerte termindatoen. Man kan også benytte denne metoden dersom man ble inseminert med partnersæd eller donorsæd.

Ved IVF/Embryo-tilbakesetting kan man ta datoen da embryoet ble overført til livmoren som utgangspunkt og legge til 269 dager. Til sist må man trekke fra alderen til embryoet. Dersom embryoet for eksempel var dyrket i 3 dager i laboratoriet før tilbakesetting til livmoren legger man til 266 dager istedenfor 269.

Begrensninger med terminkalkulator

Selv om terminkalkulatoren vår bruker anerkjente metoder som bygger på århundrer med kunnskap for fastsettelse av termindato, skal termindatoen fortsatt kun tolkes som en indikasjon på omtrent når man kan forvente seg å føde pluss minus et par uker.

Termindato fastsatt av en terminkalkulator vil også alltid ha større feilmargin, altså hvor mange dager pluss/minus fra termindato fødselen vil avvike fra termindatoen. Grunnen til at termindato estimert med en terminkalkulator er mindre presis enn dato fastsatt ved for eksempel ultralydundersøkelse og metoden eSnurra, er at metodene en terminkalkulator benytter bygger på et par generelle antagelser.

Disse generelle antagelsene blir benyttet slik at terminkalkulatormetodene kan være basert på enkle observasjoner og variabler som dato for eggløsning og første blødningsdag i siste menstruasjonssyklus. Dette er nødvendig for at man enkelt skal kunne estimere en termindato, fordi at folk flest ikke har informasjon om ultralydmålinger.

Slik informasjon gir en bedre indikasjon på fosterets faktiske utvikling, noe som vil kunne fange opp at fosteret for eksempel er mindre i størrelse enn det som er forventet. Dette vil ikke en terminkalkulator fange opp, som gjør at termindatoen vil kunne bli satt tidligere med en terminkalkulator enn med ultralydundersøkelse og eSnurra-metoden.

Selv om en terminkalkulator gir en mindre presis termindato enn det en metode som bygger på funn fra ultralydundersøkelse vil gjøre, så gir det fortsatt en fin indikasjon på omtrent når man kan forvente seg at en fødsel vil finne sted. De aller fleste som føder for første gang, ender opp med å føde 2 uker pluss/minus fra termindato fastsatt med en metode som vi benytter i terminkalkulatoren, mens for barn 2+ pleier man som regel å ende opp enda nærmere en slik termindato.

Spørsmål og svar om termin, terminkalkulator og svangerskap

Sannsynligvis ikke. Mellom 5-10% føder på termindato. Det er som regel helt ufarlig å føde noen dager fra eller til termin. Det er som regel først 7-9 dager over termin at Helsedirektoratet anbefaler at man går til trivselskontroll for å finne ut hvorvidt fødselen bør settes i gang.

Som regel er det helt ufarlig å føde noen dager fra eller til termindato, det er faktisk kun 5-10% som ender opp med å føde akkurat på termin. Det er helt vanlig at et svangerskap varer fra alt mellom 37 til 42 uker.

Terminkalkulatoren vår tar høyde for både skuddår og variasjon i månedslengde. Kalkulatoren teller dager enkeltvis fra dato for embryotilbakesetting (IVF), første dag i siste menstruasjon eller eggløsningsdato og tar høyde for faktisk månedslengde inkludert for år der februar har 29 dager.

Termin, fødselstermin, forventet fødselsdato eller termindato betyr enkelt og greit forventet fødselstidspunkt. Med andre ord betyr termin den datoen man forventer at en fødsel skal finne sted.

Det finnes forøvrig forskjellige utregningsmetoder for termindato. Noen bygger på tommelfingerregler som den vi benytter for våre kalkulatorer, mens andre bygger på mere robuste metoder som baserer seg på funn fra ultralydundersøkelse.

Det kan derfor være lurt å ta termindato med en klype salt og heller belage seg på at fødselen mest sannsynlig vil finne sted 2 uker pluss/minus fra termindatoen. Dersom det er gått en uke etter termin er det dog viktig å ta kontakt med jordmor/helsepersonell for trivselskontroll.

Et svangerskap er som regel definert som tidsperioden fra første dag i siste menstruasjon og frem til fødsel.

Medianvarigheten for et svangerskap i Norge blir i de fleste tilfeller regnet til 283 dager. Det vil si 283 dager fra første dag i siste menstruasjon og frem til fødsel.

Det er kun et sted mellom 5-10% av svangerskap som faktisk ender opp med å være akkurat 283 dager. 283 dager er medianen som vil si at 50% har født før 283 dager og 50% har ikke.

Selvom 283 dager blir kalt den vanligste svangerskapsvarigheten, er det mer vanlig at svangerskapet er noen dager kortere eller lengre enn 283 dager uten at dette utgjør noen nevneverdig risiko for barnet. Det er først hvis man føder 3 uker før termindato eller 2 uker at fødselen regnes som prematurt eller overtidig. Altså før uke 37 regnes som prematurt, etter uke 42 som overtidig mens den vanligste svangerskapsvarighet varer frem til uke 40 + 3 dager.

En termindato bestemmes med en utregningsmetode som ofte bygger på premisset om at et svangerskap varer 283 dager. Hvilken metode og hvilken svangerskapsvarighet man går ut fra utgjør hvilken termindato man får. Man kan med andre ord oppleve å få en termindato som er forskjellige med en eller flere dager basert på hvilken metode man benytter seg av.

Den aller mest nøyaktige termindatoen estimeres ved bruk av den moderne metoden eSnurra som baserer seg på funn fra en ultralydundersøkelse. Frem til man kan få utført ultralydundersøkelse og benytte seg av eSnurra for en nøyaktig termindato, kan metoder som Naegeles regel med 283 dager svangerskapsvarighet eller å bruke eggløsningsdato/tilbakesettingsdato som utgangspunkt gi en fin indikasjon på omtrentlig når man kan forvente seg at fødselen vil finne sted.

Det er viktig å være oppmerksom på at de aller færreste ender opp med å føde på termin. 2 uker fra eller til er helt vanlig og som regel helt ufarlig. Hvis du er 7 dager over termin bør du ta kontakt med helsepersonell eller jordmor for overtidskontroll for å avdekke hvorvidt fødselen bør igangsettes.

De aller fleste metodene som bygger på enkle tommelfingerregler for å estimere termindato, baserer seg enten direkte eller indirekte på dato for eggløsning for utgangspunkt for å estimere termindato.

Grunnen til at siste eggløsning ofte benyttes som utgangspunkt for å estimere termindato er at det er en enkel og universal variabel som ikke tar høyde for individuelle forskjeller ved for eksempel fosterets utvikling. Derfor kan man ved å ta eggløsningsdato og legge til 269 komme frem til antall dager fra eggløsning og frem til fødsel som stemmer oftest.

Ettersom at ikke alle er klar over når eggløsning fant sted, benytter man ofte første dag i siste menstruasjon som utgangspunkt. Logikken her er at det går 14 dager fra første dag i siste menstruasjon og frem til eggløsning som gjør at man legger til 14 dager og ender på 283 som blir den hyppigste svangerskapsvarighet for norske kvinner.

Man kan enkelt regne seg frem til en termindato på egen hånd ved å benytte seg av enkle tommelfingerregler for terminestimering. En mye brukt metode er Naegeles regel. Den fungerte opprinnelige ved at man telte 280 dager frem fra første dag i siste menstruasjon. Nå derimot teller de fleste i Norge 283 dager fordi at data har vist at dette er mediansvangerskapsvarigheten for norske kvinner.

For å enkelt bruke Naegeles regel selv kan man ta utgangspunkt i første dag i siste menstruasjon. Deretter legger man til 9 måneder og 10 dager (for 283 dager svangerskap). Hvis vi tar utgangspunkt i 10 januar, legger vi først til 9 måneder. Da får vi den 10-ende måneden altå oktober. Deretter legger vi til 10 dager. Termindatoen blir altså 20 oktober.

Et problem med Naegeles regel er at den ikke tar høyde for forskjellig månedslengde og skuddår. Vår terminkalkulator tar dog høye for både forskjellig månedslengde og år der februar har 29 dager (skuddår).

Det er mange grunner til at kvinner opplever forskjellig menstruasjonssyklus. Noen kvinner opplever også uregelmessige menstruasjonssykluser der det ikke alltid foreligger en fast intervall i antall dager mellom hver blødning.

Kort forklart varierer menstruasjonssyklusen grunnet hormonnivået i kroppen. Hormonnivået kan bli påvirket av en rekke faktorer som blant annet ens kosthold, stress, dårlig eller varierende søvnmønster, trening, høyt alkoholinntak og ikke minst på grunn av hormonelle prevensjonsmidler og andre hormonforstyrrende stoffer.

Den vanligste menstruasjonssyklusen er 28 dager. Dette er et premiss som blant annet Naegeles regel bygger på for å estimere termindato. Derfor har vi valgt å inkludere et felt der man kan justere kalkulatoren til å ta høyde for hvor lenge sin menstruasjonssyklus pleier å vare, slik at man får en mer nøyaktig termindato.

Naegeles regel er en metode for å estimere termindato. Metoden bygger på funn av den tyske legen Franz Karl Naegele som ble publisert i boken ‘"Lehrbuch der Geburtshuelfe’ (Lærebok i obstetrikk) i 1830.

Metoden bygger på premisset om at den hyppigste observerte svangerskapsvarighetn, altså at antall dager fra første dag i siste menstruasjon og frem til fødsel, var på 280 dager. Regel går dermed ut på at man ved å telle 280 dager frem fra første dag i siste menstruasjon kan estimere termindato.I ettertid har vi gått bort fra 280 dager til fordel for 283 som har vist seg å stemme bedre for norske svangerskap.

For å enkelt bruke naegeles regel selv kan man ta utgangspunkt i første dag i siste menstruasjon. Deretter legger man til 9 måneder og 10 dager (for 283 dager svangerskap). Hvis vi tar utgangspunkt i 10 januar, legger vi først til 9 måneder. Da får vi den 10-ende måneden altå oktober. Deretter legger vi til 10 dager. Termindatoen blir altså 20 oktober.

eSnurra skiller seg fra tommenfingerregler som for eksempel Naegeles regel ved at den tar utgangspunkt i observasjoner fra ultralydundersøkelser for estimering av termindato. Les mer om hvordan eSnurra fungerer her.

Det finnes flere ulike metoder for å estimere termindato. Blant annet har vi enkle tommelfingerregler som baserer seg på første dag i siste menstruasjon som Naegeles regel eller dato for eggløsning. Ved IVF kan man bruke dato for tilbakesetting av embryo (fertilisert egg) som utgangspunkt.

I tillegg til enkle tommelfingermetoder for estimering av termindato har vi mer robuste metoder som baserer seg på funn fra ultralydundersøkelse. I Norge bruker vi som regel metodene eSnurra og terminhjulet for å estimere termindato med funn fra ultralydundersøkelse.

  Både eSnurra og terminhjulet bruker variabelene FL, BDP og CRL, mens terminhjulet i tillegg bruker HC.
 • CRP står for ‘Crown Rump Length’ og er lengden på embryoet fra hodet og ned til setet.
 • BDP : står for ‘biparietal diameter’ og er enkelt forklart diameteren på hodet til embryoet sett i tverrsnitt.
 • FL : står for ‘femur length’ som på norsk blir lårbenslengde, altså lengden til lårbenet. HC står for ‘head circumference’ som er omkretsen til embryoets hode sett ovenfra.

Hvor lenge man er gravid er veldig individuelt og varierer fra kvinne til kvinne. Generelt så er et sted mellom 5-10% av kvinner gravide 269 dager fra eggløsning, eller 283 fra første dag i siste menstruasjon, som er den hyppigste observerte graviditetsvarighet.

Det er disse 283 eller 269 dagene som ofte benyttes som utgangspunkt for estimering av termindato, særlig hvis estimeringen ikke er gjort basert på funn fra en ultralydundersøkelse. De aller fleste ender opp med å føde 2 uker fra eller til disse 283/269 dagene. Man kan dermed si at de aller fleste er gravide et sted mellom 255-283 dager som regnet fra siste eggløsning/befruktningsdato.

Mange kvinner har opplevd at man svangerskap nr 2, 3 osv, varer kortere enn det første. Forskning viser at det er ganske vanlig at svangerskapet er 1-2 dager kortere for barn nr 2, 3, 4 osv.

En enkel terminkalkulator vil alltid ha en del begrensninger som gjør at termindatoen ikke vil bli like nøyaktig som denne ville blitt ved for eksempel bruk av en terminestimeringsmetode som baserer seg på funn fra en ultralydundersøkelse.

En enkel terminkalkulator vil ikke kunne plukke opp individuelle forskjeller hos fosteret som indikerer treg eller rask fostervekst. En slik utvikling kan gi indikasjon på om termindato skulle vært satt før eller etter 283 dager fra eggløsning/befruktning som benyttes som utgangspunkt for estimering av termindato med vår terminkalkulator.