Bestill time /
Kontakt oss

Prisliste våre tjenester

Prisliste pr. 1. januar 2019. Prisene gjelder ved oppgjør i betalingsterminal. Ved valg av faktura eller tilsendt regning tilkommer et gebyr til Melin på kr 59,-. Faktura kan lastes ved å logge inn på Pasientsky.no Utgifter til medikamenter kommer i tillegg. Ta vare på kvitteringer for refusjon fra Helfo. Dersom dere ønsker å utsette betalingen for behandlingen, har vi en avtale med Cresco.

Viser alle priser
  • Vis alle priser
  • Assistert befruktning
  • Fertilitet
  • Gynekologi
Filtrer
  • Vis alle priser
  • Assistert befruktning
  • Fertilitet
  • Gynekologi
Fertilitetsutredning

Inkluderer undersøkelse av begge med ultralyd, samtale og rådgivning om veien videre. Sædprøve er inkludert i prisen. I tillegg kommer kostnader til blodprøver kr 250 per person.

2 . 5 0 0 , -

Fertilitetsutredning kartlegger forholdene både hos dere som har forsøkt å bli gravide og hos dere som ønsker barn i fremtiden men ikke har startet med prøvingen. 

Spermanalyse uten konsultasjon 1 . 3 5 0 , -

Blodprøve 2 5 0 , -

Undersøkelse eggledere 1 . 7 5 0 , -

Hysteroskopi diagnostisk 5 . 0 0 0 , -

Hysteroskopi terapeutisk 7 . 0 0 0 , -

IVF enkelt behandling

Denne prisen inkluderer oppfølging av lege og sykepleier gjennom et behandlingsforløp med ultralyd, egguthenting, dyrkning av embryo i EmbryoScope og tilbakeføring av befruktet egg

3 3 . 0 0 0 , -

Denne prisen inkluderer oppfølging av lege og sykepleier gjennom et behandlingsforløp med ultralyd, egguthenting, dyrkning av embryo i EmbryoScope og tilbakeføring av befruktet egg. Nedfrysing og oppbevaring av embryo det første året inngår i prisen. Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift på kr. 1700,-. De befruktede eggene kan etter gjeldende lovverk oppbevares i inntil 5 år. Betaling skal gjøres før egguthentingen. Det tilsendes en faktura fra Melin. Utgifter til medikamenter kommer i tillegg. Tilbakeføring av opptint embryo kommer i tillegg. Vi har en ordning med betalingsutsettelse, gi oss beskjed dersom dette er aktuelt for dere.  

En ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 7 inngår i prisen.

Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift for lagring av fryste embryo 1 . 7 0 0 , -

IVF 3 pakkeløsning

I 3-pakkeløsningene inngår tre tilbakeføringer, men man betaler bare for to.

6 6 . 0 0 0 , -

Beløpet skal betales før man starter. Kontrakten er innfridd hvis man oppnår fødsel, eller man har hatt tre egguthentinger. 
De som velger pakkeløsning og som får embryo på frys, kan erstatte en eller to egguthentinger med to eller fire fryseforsøk.

ICSI (assistert befruktning med mikroinjeksjon av sædcelle)

Ett enkelt forsøk inklusive eventuell nedfrysing av befruktet egg

3 7 . 0 0 0 , -

Denne prisen inkluderer oppfølging av lege og sykepleier gjennom ett behandlingsforløp med ultralyd, egguthenting, mikroinjeksjon av sperm direkte inn i egget, dyrkning av embryo i EmbryoScope og tilbakeføring av befruktet egg. Mikroinjeksjon brukes ved redusert sædkvalitet eller hvor tidligere forsøk har gitt dårlig befruktning. Nedfrysing og oppbevaring av embryo det første året inngår i prisen. Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift på 1700,-. De befruktede eggene kan etter gjeldende lovverk oppbevares i inntil 5 år. Betaling skal gjøres før egguthentingen. Det tilsendes en faktura fra Melin. Utgifter til medikamenter kommer i tillegg. Tilbakeføring av opptinet embryo kommer i tillegg. Vi har en ordning med betalingsutsettelse, gi oss beskjed dersom dette er aktuelt for dere. Ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 7 inngår i prisen.

Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift for lagring av fryste embryo. 1 . 7 0 0 , -

ICSI 3 pakkeløsning

I 3-pakkeløsningene inngår tre tilbakeføringer, men man betaler bare for to.

7 4 . 0 0 0 , -

I 3-pakkeløsningene inngår tre egguthentinger, men man betaler bare for to. Beløpet skal betales før man starter. Kontrakten er innfridd hvis man oppnår fødsel, eller man har hatt tre egguthentinger. De som velger pakkeløsning og som får embryo på frys, kan erstatte en eller to egguthentinger med to eller fire fryseforsøk.

Kirurgisk uthenting av spermier 5 . 0 0 0 , -

TESA/PESA

Kirurgisk uthenting av spermier med tynn nål fra testikkel eller bitestikkel.

5 . 0 0 0 , -

I spesielle tilfeller kan det være aktuelt og fryse ned spermier eller testikkelvev i behandlingsforløpet. Det tilkommer da en kostnad for nedfrysning på kr. 3.000,-.

TESA/PESA/ICSI 3 pakkeløsning

I 3-pakkeløsning inngår tre tilbakeføringer, men man betaler bare for to.

8 4 . 0 0 0 , -

I 3-pakkeløsningene inngår tre egguthentinger, men man betaler bare for to. Beløpet skal betales før man starter. Kontrakten er innfridd hvis man oppnår fødsel, eller man har hatt tre egguthentinger. De som velger pakkeløsning og som får embryo på frys, kan erstatte en eller to egguthentinger med to eller fire fryseforsøk.

Inseminasjon

Inseminasjon med egen sperm eller donorsperm.

7 . 5 0 0 , -

Inseminasjon med egen sperm eller donorsperm. Ved donorsperm kommer kostnader for sperm, mva. og transport i tillegg. Ultralydkontroller kommer i tillegg og koster kr 1150,- for hver undersøkelse. Det må påregnes 1-2 ultralydundersøkelser i forbindelse med hver behandling.

Kostnader for donorsperm, transport + mva P r i s p e r s t r å v i l v a r i e r e

Avbrudd før inseminering V a n l i g t i m e t a k s t p e r u l t r a l y d

FER

Tilbakeføring av fryseembryo

9 . 0 0 0 , -

Prisen inkluderer to ultralydundersøkelser. Samtykkeskjema for opptining av embryo skal signeres av begge parter og være godkjent hos oss før dato for tilbakesetting. Embryoene kan etter gjeldende lovverk oppbevares i inntil 5 år.

IVF Høstesyklus

IVF-forsøk med nedfrysing av alle embryo

3 0 . 0 0 0

I en høstesyklus hentes det ut egg som befruktes med tanke på å fryse ned alle embryo. Prisen inkluderer ultralyder, egguttak, dyrkning og nedfrysing av embryo på laboratoriet. Ved tilbakesetting senere betaler man egen frysetakst (FER). Ved mikroinjeksjon (ICSI) vil det komme et ICSI-tillegg i prisen. 

Andre priser assistert befruktning

Trykk på les mer for å se priser.

Oocyttaktivering, metode der det tidligere har vært redusert fertilisering ved mikroinjeksjon. 1 . 7 5 0 , -

Rådgivning og bestilling av donorsæd, adm gebyr. Pris for donorsæd, transport og reservasjon kommer i tillegg. 1 . 0 0 0 , -

Nedfrysning av sædprøve eller testikkelvev 5 . 0 0 0 , -

Oppbevaring av befruktet egg pr år 1 . 7 0 0 , -

Oppbevaring av sædprøve eller testikkelvev pr år 1 . 7 0 0 , -

Oppbevaring av ubefruktet egg pr år 1 . 7 0 0 , -

Gynekologi

Trykk på "les mer" for å se prisene for våre gynekologiske tjenester.

1 . 5 5 0 , -

Gynekologisk undersøkelse 1 . 5 5 0 , -

Gynekologisk undersøkelse student 1 . 1 5 0 , -

Kontroll gynekologisk undersøkelse innen 3 måneder 1 . 2 5 0 , -

Svangerskapskontroll eller ultralyd under svangerskap 1 . 5 5 0 , -

Hysteroskopi, diagnostisk 5 . 0 0 0 , -

Hysteroskopi, terapeutisk 7 . 0 0 0 , -

Undersøkelse eggledere 1 . 7 5 0 , -

Saltvannsundersøkelse livmorhule 1 . 5 0 0 , -

Cystepunksjon 1 . 9 5 0 , -

TILLEGG TIL GYNEKOLOGISKE TAKSTER

Småkirurgi 5 0 0 , -

Cryo/frysing av vorter 4 5 0 , -

Vevsprøve fra livmorhulen 4 5 0 , -

Ringpessar 6 0 0 , -

Hormonspiral, vanlig 1 . 5 0 0 , -

Hormonspiral, liten 1 . 5 0 0 , -

Spiral, kobber 8 0 0 , -

Administrativt

Trykk på "les mer" for å se alle prisene for våre administrative tjenester.

Resept 9 5 , -

Utskrift av journal 2 0 0 , -

Ikke møtt til time. Frafall må meldes 24 timer før timeavtale. 4 5 0 , -

Telefonkonsultasjon 4 5 0 , -

Blodprøve 2 5 0 , -