Bestill time /
Kontakt oss

Prisliste våre tjenester

Prisliste pr. 20. august 2021. Prisene gjelder ved oppgjør i betalingsterminal. Ved valg av faktura eller tilsendt regning tilkommer et gebyr til Melin på kr 69,-. Faktura kan lastes ned ved å logge inn på Pasientsky.no Utgifter til medikamenter kommer i tillegg. Ta vare på kvitteringer for refusjon fra Helfo.

Viser alle priser
  • Vis alle priser
  • Assistert befruktning
  • Fertilitet
  • Gynekologi
  • Ultralyd i svangerskap
Filtrer
  • Vis alle priser
  • Assistert befruktning
  • Fertilitet
  • Gynekologi
  • Ultralyd i svangerskap
Fertilitetsutredning

Inkluderer undersøkelse av begge med ultralyd, samtale og rådgivning om veien videre. Sædprøve er inkludert i prisen. I tillegg kommer kostnader til blodprøver kr 290 per person.

2 . 9 0 0 , -

Fertilitetsutredning kartlegger forholdene både hos dere som har forsøkt å bli gravide og hos dere som ønsker barn i fremtiden men ikke har startet med prøvingen. 

Spermanalyse uten konsultasjon 1 . 5 0 0 , -

Blodprøve 2 9 0 , -

Undersøkelse eggledere (kommer i tillegg til utredningstakst) 1 1 0 0 , -

Hysteroskopi diagnostisk 5 . 0 0 0 , -

Hysteroskopi terapeutisk 7 . 0 0 0 , -

IVF enkelt behandling

Denne prisen inkluderer oppfølging av lege og sykepleier gjennom et behandlingsforløp med ultralyd, egguthenting, dyrkning av embryo i EmbryoScope og tilbakeføring av befruktet egg

3 5 . 0 0 0 , -

Denne prisen inkluderer oppfølging av lege og sykepleier gjennom et behandlingsforløp med ultralyd, egguthenting, dyrkning av embryo i EmbryoScope og tilbakeføring av befruktet egg. Nedfrysing og oppbevaring av embryo det første året inngår i prisen. Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift på kr. 1900,-. De befruktede eggene kan etter gjeldende lovverk oppbevares inntil kvinnen er fylt 46 år. Betaling skal gjøres før egguthentingen. Det tilsendes en faktura fra Convene. Utgifter til medikamenter kommer i tillegg. Tilbakeføring av opptint embryo kommer i tillegg. Vi har en ordning med betalingsutsettelse, gi oss beskjed dersom dette er aktuelt for dere.  

En ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 7 inngår i prisen.

Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift for lagring av fryste embryo 1 . 9 0 0 , -

IVF 3 pakkeløsning

I 3-pakkeløsningene inngår tre egguthentinger, men man betaler bare for to.

7 0 . 0 0 0 , -

Beløpet skal betales før man starter. Kontrakten er innfridd hvis man oppnår fødsel, eller man har hatt tre egguthentinger. 
De som velger pakkeløsning og som får embryo på frys, kan erstatte en eller to egguthentinger med to eller fire fryseforsøk.  


* Behandlingen gjennomføres innen 18 mnd. 

* Man kan ikke benytte en 3-pakke til høstesykluser.

* Fra 1. nov. 2020 vil det gjelde en øvre aldersgrense hos kvinnen på 39 år for å kjøpe en 3-pakkeløsning. 

* Gynekologen foretar også en individuell vurdering hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens eggreserve. 

ICSI (assistert befruktning med mikroinjeksjon av sædcelle)

Ett enkelt forsøk inklusive eventuell nedfrysing av befruktet egg

3 9 . 0 0 0 , -

Denne prisen inkluderer oppfølging av lege og sykepleier gjennom ett behandlingsforløp med ultralyd, egguthenting, mikroinjeksjon av sperm direkte inn i egget, dyrkning av embryo i EmbryoScope og tilbakeføring av befruktet egg. Mikroinjeksjon brukes ved redusert sædkvalitet eller hvor tidligere forsøk har gitt dårlig befruktning. Nedfrysing og oppbevaring av embryo det første året inngår i prisen. Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift på 1900,-. De befruktede eggene kan etter gjeldende lovverk oppbevares inntil kvinnen her fylt 46 år. Betaling skal gjøres før egguthentingen. Det tilsendes en faktura fra Convene. Utgifter til medikamenter kommer i tillegg. Tilbakeføring av opptint embryo kommer i tillegg. Vi har en ordning med betalingsutsettelse, gi oss beskjed dersom dette er aktuelt for dere. Ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 7 inngår i prisen.

Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift for lagring av fryste embryo. 1 . 9 0 0 , -

ICSI 3 pakkeløsning

I 3-pakkeløsningene inngår tre egguthentinger, men man betaler bare for to.

7 8 . 0 0 0 , -

Beløpet skal betales før man starter. Kontrakten er innfridd hvis man oppnår fødsel, eller man har hatt tre egguthentinger.  De som velger pakkeløsning og som får embryo på frys, kan erstatte en eller to egguthentinger med to eller fire fryseforsøk.  


* Behandlingen gjennomføres innen 18 mnd. 

* Man kan ikke benytte en 3-pakke til høstesykluser.

* Fra 1. nov. 2020 vil det gjelde en øvre aldersgrense hos kvinnen på 39 år for å kjøpe en 3-pakkeløsning. 

* Gynekologen foretar også en individuell vurdering hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens eggreserve. 

Kirurgisk uthenting av spermier 5 . 0 0 0 , -

TESA/PESA

Kirurgisk uthenting av spermier med tynn nål fra testikkel eller bitestikkel.

5 . 0 0 0 , -

I spesielle tilfeller kan det være aktuelt og fryse ned spermier eller testikkelvev i behandlingsforløpet. Det tilkommer da en kostnad for nedfrysning på kr. 5.000,-.

TESA/PESA/ICSI 3 pakkeløsning

I 3-pakkeløsning inngår tre egguthentinger + TESA/PESA, men man betaler bare for to.

8 8 . 0 0 0 , -

Beløpet skal betales før man starter. Kontrakten er innfridd hvis man oppnår fødsel, eller man har hatt tre egguthentinger.  De som velger pakkeløsning og som får embryo på frys, kan erstatte en eller to egguthentinger med to eller fire fryseforsøk.  


* Behandlingen gjennomføres innen 18 mnd. 

* Man kan ikke benytte en 3-pakke til høstesykluser.

* Fra 1. nov. 2020 vil det gjelde en øvre aldersgrense hos kvinnen på 39 år for å kjøpe en 3-pakkeløsning. 

* Gynekologen foretar også en individuell vurdering hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens eggreserve. 

Inseminasjon

Inseminasjon med egen sperm eller donorsperm.

9 . 9 0 0 , -

Inseminasjon med egen sperm eller donorsperm. Ved donorsperm kommer kostnader for sperm, mva. og transport i tillegg.
Prisen inkluderer opp til to ultralydundersøkelser i forkant av insemineringen. Tillegg ekstra ultralyd 1250,-

Kostnader knyttet til donorsperm, transport + mva varierer. Ta kontakt for info om dette

FER

Tilbakeføring av fryseembryo

1 1 . 5 0 0 , -

Prisen inkluderer to ultralydundersøkelser. I parforhold skal samtykkeskjema for opptining av embryo signeres av begge parter og være godkjent hos oss før dato for tilbakesetting. Embryoene kan etter gjeldende lovverk oppbevares inntil kvinnen har fylt 46 år.

IVF Høstesyklus

IVF-forsøk med nedfrysing av alle embryo

3 2 . 0 0 0

I en høstesyklus hentes det ut egg som befruktes med tanke på å fryse ned alle embryo. Prisen inkluderer ultralyder, egguttak, dyrkning og nedfrysing av embryo på laboratoriet. Ved tilbakesetting senere betaler man egen frysetakst (FER). Ved mikroinjeksjon (ICSI) vil det komme et ICSI-tillegg i prisen. 

Andre priser assistert befruktning

Trykk på les mer for å se priser.

Oocyttaktivering, metode der det tidligere har vært redusert fertilisering ved mikroinjeksjon. 1 . 9 0 0 , -

Rådgivning og bestilling av donorsæd, adm gebyr. Pris for donorsæd, transport og reservasjon kommer i tillegg. 1 . 4 0 0 , -

Nedfrysning av sædprøve eller testikkelvev 5 . 0 0 0 , -

Oppbevaring av befruktet egg pr år 1 . 9 0 0 , -

Oppbevaring av sædprøve eller testikkelvev pr år 1 . 9 0 0 , -

Oppbevaring av ubefruktet egg pr år 1 . 9 0 0 , -

Avbrudd før egguttak, fjernstimulerte pasienter 5 . 0 0 0 , -

Gynekologi

Trykk på "les mer" for å se prisene for våre gynekologiske tjenester.

1 . 6 9 0 , -

Gynekologisk undersøkelse 1 . 6 9 0 , -

Gynekologisk undersøkelse student (fulltidsstudent og under 34 år) 1 . 3 9 0 , -

Kontroll gynekologisk undersøkelse innen 3 måneder 1 . 4 9 0 , -

Svangerskapskontroll eller ultralyd under svangerskap 1 . 6 9 0 , -

Ultralydundersøkelse for annen klinikk 1 . 6 9 0 , -

Hysteroskopi, diagnostisk 5 . 0 0 0 , -

Hysteroskopi, terapeutisk 7 . 0 0 0 , -

Cystepunksjon 1 . 9 5 0 , -

*TILLEGG TIL GYNEKOLOGISKE TAKSTER

Småkirurgi * 6 5 0 , -

Cryo/frysing av vorter * 4 5 0 , -

Vevsprøve fra livmorhulen * 4 5 0 , -

Undersøkelse eggledere * 1 1 0 0 , -

Saltvannsundersøkelse livmorhule * 3 0 0 , -

Ringpessar * 6 0 0 , -

Hormonspiral, vanlig * 1 . 6 5 0 , -

Hormonspiral, liten * 1 . 6 0 0 , -

Spiral, kobber Silverline * 9 0 0 , -

Administrativt

Trykk på "les mer" for å se alle prisene for våre administrative tjenester.

Resept 9 5 , -

Utskrift av journal 2 0 0 , -

Ikke møtt til time. Frafall må meldes 24 timer før timeavtale. 4 5 0 , -

Telefonkonsultasjon 4 5 0 , -

Blodprøve 2 9 0 , -

Ultralyd i svangerskap

Trykk på "les mer" for å se prisene for ultralyd under ulike faser i graviditeten.

1 6 9 0 , -

Tidlig ultralyd fra uke 6 til uke 12 1 6 9 0 , -

Seinere i svangerskapet med vekstmålinger 1 6 9 0 , -

Ultralyd av tvillinger etter uke 20 2 4 0 0 , -

3D-ultralyd 1 6 9 0 , -

Betalingsutsettelse/delbetaling

Vi har et samarbeid med Svea Finans dersom dere ønsker å utsette eller dele opp fakturaen. Trykk "les mer" for link til søknad:

Du kan selv søke om finansiering til behandling ved å benytte denne linken: 

https://self3.svea.com/Apply/943a2a7a-f9ec-482d-a73e-7a86b94fd827


Dersom du allerede har en påbegynt eller fullført søknad fra før, kan du benytte denne linken: 

https://self3.svea.com/app/no/login

Nedfrysing av egg

Ett egguttak med nedfrysing av ubefruktede egg

3 0 . 0 0 0 , -

Man kan få frosset ned ubefruktede egg. Prisen inkluderer en ultralydundersøkelse i forkant, egguttak og nedfrysing av egg. 

Nedfrysing av egg med 3 egguttak og nedfrysning av ubefruktede egg 6 0 . 0 0 0 , -

Sædanalyse

Alle som ønsker kan levere en sædprøve for analyse hos oss.

1 . 5 0 0 , -

Sædprøven kan medbringes eller avlegges på klinikken. Hvis den medbringes skal den ikke være eldre enn en time når vi mottar den. Du får svar på sædanalysen mens du venter.