Bestill time /
Kontakt oss
Vi har åpent for drop-in blodprøve og sædprøve alle hverdager 08:30-14:30 (lunsj 12-12:40). Velkommen!

Prisliste våre tjenester

Prisliste pr. 1. januar 2024. Prisene gjelder ved oppgjør i betalingsterminal. Ved valg av faktura eller tilsendt regning tilkommer et gebyr til Convene på kr 71,-. Faktura kan lastes ned ved å logge inn på Pasientsky.no eller på min.convene.no. Utgifter til medikamenter kommer i tillegg. Ved fertilitetsbehandling må du ta vare på kvitteringer for refusjon fra Helfo.

Viser alle priser
 • Vis alle priser
 • Assistert befruktning
 • Fertilitet
 • Gynekologi
 • Ultralyd i svangerskap
 • Bli eggdonor
 • Bli sæddonor
Filtrer
 • Vis alle priser
 • Assistert befruktning
 • Fertilitet
 • Gynekologi
 • Ultralyd i svangerskap
 • Bli eggdonor
 • Bli sæddonor
Fertilitetsutredning

Inkluderer undersøkelse av begge med ultralyd, samtale og rådgivning om veien videre. Sædprøve er inkludert i prisen. I tillegg kommer kostnader til blodprøver kr 350 per person.

3 . 3 0 0 , -

Fertilitetsutredning kartlegger forholdene både hos dere som har forsøkt å bli gravide og hos dere som ønsker barn i fremtiden men ikke har startet med prøvingen.

Spermanalyse uten konsultasjon 1 . 8 5 0 , -

Blodprøve 3 5 0 , -

Undersøkelse eggledere (kommer i tillegg til utredningstakst) 1 . 5 0 0 , -

Hysteroskopi diagnostisk (fra oktober 2022) 9 . 5 0 0 , -

Hysteroskopi terapeutisk (fra oktober 2022) 1 4 . 5 0 0 , -

Fertilitetssjekk

Inkluderer gynekologisk undersøkelse og ultralyd av livmor og eggstokker. Kostnader til blodprøver kommer i tillegg.

2 . 5 0 0 , -

For deg som ønsker å sjekke status på din fertilitet.

IVF enkelt behandling

Denne prisen inkluderer oppfølging av lege og sykepleier gjennom et behandlingsforløp med ultralyd, egguthenting, dyrkning av embryo i EmbryoScope og tilbakeføring av befruktet egg

4 3 . 5 0 0 , -

Denne prisen inkluderer oppfølging av lege og sykepleier gjennom et behandlingsforløp med ultralyd, egguthenting, dyrkning av embryo i EmbryoScope og tilbakeføring av befruktet egg. Nedfrysing og oppbevaring av embryo det første året inngår i prisen. Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift på kr. 2500,-. De befruktede eggene kan etter gjeldende lovverk oppbevares inntil kvinnen er fylt 46 år. Betaling skal gjøres før egguthentingen. Det tilsendes en faktura fra Convene. Utgifter til medikamenter kommer i tillegg. Tilbakeføring av opptint embryo kommer i tillegg. Vi har en ordning med betalingsutsettelse, gi oss beskjed dersom dette er aktuelt for dere.

En ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 7 inngår i prisen.

Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift for lagring av fryste embryo 2 . 5 0 0 , -

Ved behov for microinjeksjon (ICSI) 4 . 5 0 0 , -

IVF 3 pakkeløsning

I 3-pakkeløsningene inngår tre egguthentinger, men man betaler bare for to.

8 7 . 0 0 0 , -

Beløpet skal betales før man starter. Kontrakten er innfridd hvis man oppnår fødsel, eller man har hatt tre egguthentinger.
De som velger pakkeløsning og som får embryo på frys, kan erstatte en eller to egguthentinger med to eller fire fryseforsøk.


* Behandlingen gjennomføres innen 18 mnd.

* Man kan ikke benytte en 3-pakke til høstesykluser.

* Øvre aldersgrense hos kvinnen er på 39 år for å kjøpe en 3-pakkeløsning.

* Gynekologen foretar en individuell vurdering hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens eggreserve.

Ved behov for microinjeksjon (ICSI) 4 . 5 0 0 , -

ICSI (assistert befruktning med mikroinjeksjon av sædcelle)

Ett enkelt forsøk inklusive eventuell nedfrysing av befruktet egg

4 8 . 0 0 0 , -

Denne prisen inkluderer oppfølging av lege og sykepleier gjennom ett behandlingsforløp med ultralyd, egguthenting, mikroinjeksjon av sperm direkte inn i egget, dyrkning av embryo i EmbryoScope og tilbakeføring av befruktet egg. Mikroinjeksjon brukes ved redusert sædkvalitet eller hvor tidligere forsøk har gitt dårlig befruktning. Nedfrysing og oppbevaring av embryo det første året inngår i prisen. Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift på 2.500,-. De befruktede eggene kan etter gjeldende lovverk oppbevares inntil kvinnen her fylt 46 år. Betaling skal gjøres før egguthentingen. Det tilsendes en faktura fra Convene. Utgifter til medikamenter kommer i tillegg. Tilbakeføring av opptint embryo kommer i tillegg. Vi har en ordning med betalingsutsettelse, gi oss beskjed dersom dette er aktuelt for dere. Ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 7 inngår i prisen.

Fra og med 2. året tilkommer en årlig avgift for lagring av fryste embryo. 2 . 5 0 0 , -

ICSI 3 pakkeløsning

I 3-pakkeløsningene inngår tre egguthentinger, men man betaler bare for to.

9 6 . 0 0 0 , -

Beløpet skal betales før man starter. Kontrakten er innfridd hvis man oppnår fødsel, eller man har hatt tre egguthentinger. De som velger pakkeløsning og som får embryo på frys, kan erstatte en eller to egguthentinger med to eller fire fryseforsøk.


* Behandlingen gjennomføres innen 18 mnd.

* Man kan ikke benytte en 3-pakke til høstesykluser.

* Øvre aldersgrense hos kvinnen er på 39 år for å kjøpe en 3-pakkeløsning.

* Gynekologen foretar en individuell vurdering hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens eggreserve.

Kirurgisk uthenting av spermier 6 . 0 0 0 , -

TESA/PESA

Kirurgisk uthenting av spermier med tynn nål fra testikkel eller bitestikkel.

6 . 0 0 0 , -

I spesielle tilfeller kan det være aktuelt og fryse ned spermier eller testikkelvev i behandlingsforløpet. Det tilkommer da en kostnad for nedfrysning på kr. 6.000,-.

TESA/PESA/ICSI 3 pakkeløsning

I 3-pakkeløsning inngår tre egguthentinger + TESA/PESA, men man betaler bare for to.

1 0 8 . 0 0 0 , -

Beløpet skal betales før man starter. Kontrakten er innfridd hvis man oppnår fødsel, eller man har hatt tre egguthentinger. De som velger pakkeløsning og som får embryo på frys, kan erstatte en eller to egguthentinger med to eller fire fryseforsøk.


* Behandlingen gjennomføres innen 18 mnd.

* Man kan ikke benytte en 3-pakke til høstesykluser.

* Øvre aldersgrense hos kvinnen er på 39 år for å kjøpe en 3-pakkeløsning.

* Gynekologen foretar en individuell vurdering hvorvidt paret kan få tilbud om 3-pakkeløsning basert på kvinnens eggreserve.

Inseminasjon

Inseminasjon med egen sperm eller donorsperm.

1 2 . 0 0 0 , -

Inseminasjon med sperm fra partner eller donorsperm. Ved donorsperm kommer kostnader for sperm, mva. og transport i tillegg.
Prisen inkluderer opp til to ultralydundersøkelser på klinikken i forkant av insemineringen. Tillegg ekstra ultralyd 1850,-

Kostnader knyttet til donorsperm, transport + mva varierer. Ta kontakt for info om dette

FER

Tilbakeføring av fryseembryo

1 6 . 0 0 0 , -

Prisen inkluderer to ultralydundersøkelser på klinikken. I parforhold skal samtykkeskjema for opptining av embryo signeres av begge parter og være godkjent hos oss før dato for tilbakesetting. Embryoene kan etter gjeldende lovverk oppbevares inntil kvinnen har fylt 46 år.

IVF Høstesyklus

IVF-forsøk med nedfrysing av alle embryo

3 9 . 5 0 0

I en høstesyklus hentes det ut egg som befruktes med tanke på å fryse ned alle embryo. Prisen inkluderer ultralyder, egguttak, dyrkning og nedfrysing av embryo på laboratoriet. Ved tilbakesetting senere betaler man egen frysetakst (FER). Ved mikroinjeksjon (ICSI) vil det komme et ICSI-tillegg i prisen.

ICSI-tillegg 4 . 5 0 0 , -

Eggdonasjon

Første delbetaling ved oppstart behandling.

6 0 . 0 0 0 , -

Inkluderer nedfrysing av sædprøve til behandling og utgifter til donors behandling/medisiner. Pris for utredningstime kommer i tillegg.

Eggdonasjon - første innsett

Andre delbetaling. Inkluderer innsett av blastocyst.

4 5 . 0 0 0 , -

Prisen inkluderer to ultralydundersøkelser på klinikken i forbindelse med behandlingen. Medisinutgifter kommer i tillegg.
Ultralydundersøkelse på klinikken i svangerskapsuke 7 inngår i prisen.

Eggdonasjon - andre innsett

Pris per innsett ved behov for flere forsøk utover det første.

1 6 . 0 0 0 , -

Prisen inkluderer to ultralydundersøkelser på klinikken i forbindelse med behandlingen. Medisinutgifter kommer i tillegg.
Ultralydundersøkelse på klinikken i svangerskapsuke 7 inngår i prisen.

Nedfrysing av egg

Ett egguttak med nedfrysing av ubefruktede egg

3 7 . 0 0 0 , -

Man kan få frosset ned ubefruktede egg. Prisen inkluderer en ultralydundersøkelse i forkant, egguttak og nedfrysing av egg.

Medisinutgifter kommer i tillegg og må dekkes i sin helhet av den enkelte. HELFO dekker ikke medisinutgifter til nedfrysing av egg.

Befrukte nedfrosne ubefruktede egg

Befrukte nedfrosne ubefruktede egg uten tilbakesetting.

2 8 . 0 0 0 , -
Sædanalyse

Alle som ønsker kan levere en sædprøve for analyse hos oss.

1 . 8 5 0 , -

Sædprøven kan medbringes eller avlegges på klinikken. Hvis den medbringes skal den ikke være eldre enn en time når vi mottar den. Du får svar på sædanalysen mens du venter.

Andre priser assistert befruktning

Trykk på les mer for å se priser.

Oocyttaktivering, metode der det tidligere har vært redusert fertilisering ved mikroinjeksjon. 2 . 1 0 0 , -

Rådgivning og bestilling av donorsæd, adm gebyr. Pris for donorsæd, transport og reservasjon kommer i tillegg. 1 . 9 0 0 , -

Nedfrysning av sædprøve eller testikkelvev 6 . 0 0 0 , -

Oppbevaring av befruktet egg pr år 2 . 5 0 0 , -

Oppbevaring av sædprøve eller testikkelvev pr år 2 . 5 0 0 , -

Oppbevaring av ubefruktet egg pr år 2 . 5 0 0 , -

Avbrudd før egguttak, fjernstimulerte pasienter 5 . 5 0 0 , -

Gynekologi

Trykk på "les mer" for å se prisene for våre gynekologiske tjenester.

1 . 9 5 0 , -

Gynekologisk undersøkelse 1 . 9 5 0 , -

Gynekologisk undersøkelse student (fulltidsstudent og under 34 år) 1 . 7 5 0 , -

Kontroll gynekologisk undersøkelse innen 3 måneder 1 . 8 5 0 , -

Svangerskapskontroll eller ultralyd under svangerskap 1 . 9 5 0 , -

Ultralydundersøkelse for annen klinikk 1 . 9 5 0 , -

Hysteroskopi, diagnostisk 9 . 5 0 0 , -

Hysteroskopi, terapeutisk 1 4 . 5 0 0 , -

Cystepunksjon 2 . 6 5 0 , -

*TILLEGG TIL GYNEKOLOGISKE TAKSTER

Småkirurgi * 7 1 5 , -

Cryo/frysing av vorter * 6 0 0 , -

Vevsprøve fra livmorhulen * 5 0 0 , -

Undersøkelse eggledere * 1 5 0 0 , -

Saltvannsundersøkelse livmorhule * 5 0 0 , -

Ringpessar * 7 0 0 , -

Hormonspiral, vanlig * 1 . 8 1 5 , -

Hormonspiral, liten * 1 . 7 0 0 , -

Spiral, kobber Silverline * 1 0 0 0 , -

EndomeTRIO-test * 1 2 . 0 0 0 , -

Administrativt

Trykk på "les mer" for å se alle prisene for våre administrative tjenester.

Resept (oversikt over dine resepter kan du finne på helsenorge.no) 2 5 0 , -

Utskrift av journal 4 5 0 , -

Ikke møtt til time. Frafall må meldes 24 timer før timeavtale. 1 . 1 0 0 , -

Telefonkonsultasjon 6 0 0 , -

Blodprøve 3 5 0 , -

Ultralyd i svangerskap

Trykk på "les mer" for å se prisene for ultralyd under ulike faser i graviditeten.

1 9 5 0 , -

Tidlig ultralyd fra uke 6 til uke 12 1 9 5 0 , -

Seinere i svangerskapet med vekstmålinger 1 9 5 0 , -

Ultralyd av tvillinger etter uke 20 2 5 0 0 , -

3D-ultralyd 1 9 5 0 , -

NIPT test 1 0 . 0 0 0 , -

Betalingsutsettelse/delbetaling

Vi har et samarbeid med Svea Finans dersom du ønsker å utsette eller dele opp fakturaen. (gjelder kun fertilitetsbehandling) Trykk "les mer" for mer informasjon.


Hvis du ønsker betalingsutsettelse eller delbetaling må du gi oss beskjed i god tid før oppstart av behandling. Vi vil da sende deg en link fra SVEA som du trykker deg inn på og fullfører en søknad. Du kan velge mellom 6 måneder (rentefritt), 12 måneder, 24 måneder eller 36 måneder nedbetalingstid.
Etablerings- og termingebyr kommer i tillegg. Se www.svea.no for mer informasjon.


Dersom du allerede har en påbegynt eller fullført søknad fra før, kan du benytte denne linken:

https://self3.svea.com/app/no/login