Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Kontaktinformasjon

Mari Krogen Hermstad Sykepleier

«Det beste med jobben min er å kjenne at jeg hjelper og støtter parene igjennom hele prosessen»

Jeg er utdannet sykepleier. De siste årene har jeg jobbet med utredning og behandling av barnløshet, og har i tillegg erfaring fra gynekologi, og fødsels/barselomsorg fra St.Olavs Hospital. Jeg veileder og guider deg med sprøyteopplæring og forklarer hvordan behandlingen foregår. Du treffer meg gjennom alle trinn av behandlingen. Når du tar kontakt på telefonen i forbindelse med assistert befruktning er det ofte meg du treffer. Mine sterke sider er at jeg er grundig og omsorgsfull og jeg ønsker å bidra til at du får en fin og trygg opplevelse på Spiren.