Bestill time /
Kontakt oss
Skal du starte med assistert befruktning eller skal du/dere til en utredningstime; søk om politiattest via politiet.no i god tid!

Kontaktinformasjon

Hildegunn Stoum Gynekolog, MD

«Mitt mål hver eneste dag er å se hvert par med nye øyne»

Jeg er spesialist i gynekologi og obstetrikk med spesiell interesse for fertilitetsbehandling. Min utdanning er fra NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim, der jeg har jobbet i mange år som overlege ved Fertilitetsseksjonen. Etter mange års erfaring med par som ønsker barn har jeg stor respekt for det menneskelige aspektet i hvert enkelt møte. Jeg legger vekt på presisjon og nøyaktighet gjennom alle trinn i prosessen. Individuell tilpasning til hvert enkelt par er essensielt for å oppnå gode resultater.