Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Kontaktinformasjon

Bente Renee Holmstad Sykepleier

«Min største dedikasjon er å være tilstede for hvert eneste par jeg møter»

Jeg er sykepleier og ESHRE-sertifisert IVF-sykepleier, og har jobbet med assistert befruktning siden 2000. De første 11 årene jobbet jeg ved Fertilitetsseksjonen ved Rikshospitalet. Faglig oppdatering er viktig for meg og jeg deltar derfor aktivt på kongresser og møter både internasjonalt og nasjonalt. Jeg har sittet i styret i Norsk Forening for assistert befruktning, og sitter nå i PREGLEM, som er et internasjonalt råd for sykepleiere innen vårt fagfelt. Min sterkeste side er at jeg bryr meg om hvert enkelt par. På Spiren vil dere treffe meg for å planlegge behandlingen og jeg følger dere trygt gjennom hele prosessen. Det å jobbe med assistert befruktning er for meg verdens beste jobb.