Bestill time
Vi har åpent for drop-in blodprøve og sædprøve alle hverdager 08:30-14:30 (lunsj 12-12:40). Velkommen!

Kontaktinformasjon

Berit Ringstad Olsen Gynekolog, MD

Berit er spesialist i gynekologi og obstetrikk, og har sin utdannelse fra NTNU og St.Olavs Hospital. De seneste årene har hun arbeidet ved Kvinneklinikken på St.Olavs Hospital med generell gynekologi, urogynekologi, gyn cancer, svangerskapsoppfølging og fødselshjelp. I tillegg til dette har hun også erfaring som allmennlege. Dersom du bestiller en gynekologitime er det ofte henne du treffer. Berit er opptatt av at kvinnene som kommer til undersøkelse hos henne skal føle seg godt ivaretatt og få den hjelpen de trenger.