Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Kontaktinformasjon

Berit Ringstad Olsen Gynekolog, MD

Berit er spesialist i gynekologi og obstetrikk, og har sin utdannelse fra NTNU og St.Olavs Hospital. De seneste årene har hun arbeidet ved Kvinneklinikken på St.Olavs Hospital med generell gynekologi, urogynekologi, gyn cancer, svangerskapsoppfølging og fødselshjelp. I tillegg til dette har hun også erfaring som allmennlege. Dersom du bestiller en gynekologitime er det ofte henne du treffer. Berit er opptatt av at kvinnene som kommer til undersøkelse hos henne skal føle seg godt ivaretatt og få den hjelpen de trenger.