Bestill time /
Kontakt oss
Skal du starte med assistert befruktning eller skal du/dere til en utredningstime; søk om politiattest via politiet.no i god tid!

Kontaktinformasjon

Berit Ringstad Olsen Gynekolog, MD

Jeg er spesialist i gynekologi og obstetrikk, og har min utdannelse fra NTNU og St.Olavs Hospital. De seneste årene har jeg arbeidet ved Kvinneklinikken på St.Olavs Hospital med generell gynekologi, urogynekologi, gyn cancer, svangerskapsoppfølging og fødselshjelp. I tillegg til dette har jeg også erfaring som allmennlege. Dersom du bestiller en gynekologitime er det ofte meg du treffer. Jeg er opptatt av at kvinnene som kommer til undersøkelse hos meg skal føle seg godt ivaretatt og få den hjelpen de trenger.