Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Kontaktinformasjon

Berit Ringstad Olsen Gynekolog, MD

Jeg er spesialist i gynekologi og obstetrikk, og har min utdannelse fra NTNU og St.Olavs Hospital. De seneste årene har jeg arbeidet ved Kvinneklinikken på St.Olavs Hospital med generell gynekologi, urogynekologi, gyn cancer, svangerskapsoppfølging og fødselshjelp. I tillegg til dette har jeg også erfaring som allmennlege. Dersom du bestiller en gynekologitime er det ofte meg du treffer. Jeg er opptatt av at kvinnene som kommer til undersøkelse hos meg skal føle seg godt ivaretatt og få den hjelpen de trenger.