Bestill time /
Kontakt oss
VIKTIG INFO: På grunn av flytting til nye lokaler kommer vi til å ha stengt 16., 17. og 18. desember. Blodprøver som skal tas på disse datoene må derfor bli tatt på sykehuset eller hos fastlege. Dersom du trenger å komme i kontakt med oss disse dagene, send mail til post@klinikkspiren.no, eller dersom du er til fertilitetsbehandling: ivf@klinikkspiren.no. Vi tar juleferie etter 20. desember og er tilbake i normal drift igjen fra 6. januar. GOD JUL!

Kontaktinformasjon

Berit Ringstad Olsen Gynekolog, MD

Jeg er spesialist i gynekologi og obstetrikk, og har min utdannelse fra NTNU og St.Olavs Hospital. De seneste årene har jeg arbeidet ved Kvinneklinikken på St.Olavs Hospital med generell gynekologi, urogynekologi, gyn cancer, svangerskapsoppfølging og fødselshjelp. I tillegg til dette har jeg også erfaring som allmennlege. Dersom du bestiller en gynekologitime er det ofte meg du treffer. Jeg er opptatt av at kvinnene som kommer til undersøkelse hos meg skal føle seg godt ivaretatt og få den hjelpen de trenger.