Bestill time
Vi har åpent for drop-in blodprøve og sædprøve alle hverdager 08:30-14:30 (lunsj 12-12:40). Velkommen!

Kontaktinformasjon

Birgitte Heiberg Kahrs Gynekolog, MD, PhD

Birgitte er spesialist i Gynekologi og Obstetrikk med spesiell kompetanse innen ultralyd med fosterdiagnostikk, fostermedisin og fertilitetsbehandling. Hun er utdannet ved universitetet i Groningen, Nederland og har jobbet ved kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus og St Olavs hospital. Hun har en doktorgrad om bruken av ultralyd under fødsel. Birgitte har en bistilling som 1.amanuensis ved det medisinske fakultetet ved NTNU og underviser medisinerstudenter og ultralydjordmorstudenter og er hovedveileder for Ph.d.-kandidat. Birgitte holder jevnlig foredrag på nasjonale og internasjonale kongresser og har publisert 11 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift.

Birgitte har vært aktiv medvirkende i Helsedirektoratets arbeidet med innføringen av første trimester ultralyd til alle gravide, noe som bidrar til en bedre svangerskapsomsorg for gravide kvinner i Norge. Hun har vært rådgiver for Helsedirektoratets Bioreferansegruppe og hun sitter nå som medlem i det regjerings oppnevnte abortutvalget som skal revidere abortloven.

Kvinnehelse med fokus på svangerskap og fosterdiagnostikk har vært viktige interesseområder i hennes karriere. Hun legger stor vekt på møtet med den enkelte kvinnen og paret samt at behandlingen som utføres skal være evidensbasert.