Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Kontaktinformasjon

Liv Bente Romundstad Gynekolog, MD, PhD

«For meg er det viktig at behandlingen vi gir på Spiren er forskningsbasert og trygg for mor og et framtidig barn»

Jeg er gynekolog med spesiell interesse for fertilitetsbehandling. I løpet at de ti siste årene har jeg samarbeidet med andre forskere i Norden og er leder i NEG, Nordic Expert Group innen assistert befruktning. Hyppige møter med internasjonale eksperter og forskere bidrar til en kontinuerlig oppdatering som er avgjørende for å kunne utføre en optimal behandling. Jeg holder jevnlig foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser og har publisert 23 vitenskapelige artikler. De siste fem årene har jeg vært rådgiver i Helsedirektoratets Bioreferansegruppe. Jeg brenner for videre utvikling av faget og er opptatt av å tilpasse behandling til hvert enkelt par.