Bestill time /
Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Liv Bente Romundstad Gynekolog, MD, PhD

«For meg er det viktig at behandlingen vi gir på Spiren er forskningsbasert og trygg for mor og et framtidig barn»

Liv Bente er gynekolog med spesiell interesse for fertilitetsbehandling, og har jobbet med assistert befruktning siden 2002. Hun har utdanning fra NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim og har jobbet i mange år som overlege ved Fertilitetsseksjonen. I sitt doktorgradsarbeid studerte hun sikkerhetsaspekter knyttet til reproduksjonsteknologi. I tillegg til å være gynekolog på Spiren har hun en bistilling som forsker på Senter for Fruktbarhet og Kvinnehelse ved Folkehelseinstituttet.

I løpet at de siste årene har hun sammen med andre nordiske forskere vært med på å etablere en nordisk database med informasjon over alle svangerskap etter assistert befruktning i Norden. Hyppige møter med internasjonale eksperter og forskere bidrar til en kontinuerlig oppdatering som er avgjørende for å kunne utføre en optimal behandling.

Liv Bente holder jevnlig foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser og har publisert 54 vitenskapelige artikler. De siste tolv årene har hun vært rådgiver i Helsedirektoratets Bioreferansegruppe. Kombinasjonen av menneskelig omsorg og tilpasset behandling til hver enkelt er etter hennes mening avgjørende for best mulig resultat.