Bestill time /
Kontakt oss
Skal du starte med assistert befruktning eller skal du/dere til en utredningstime; søk om politiattest via politiet.no i god tid!

Kontaktinformasjon

Liv Bente Romundstad Gynekolog, MD, PhD

«For meg er det viktig at behandlingen vi gir på Spiren er forskningsbasert og trygg for mor og et framtidig barn»

Jeg er gynekolog og har arbeidet med assistert befruktning siden 2002. Min doktorgrad fra 2009 omhandlet sikkerhetsaspekter knyttet til reproduksjonsteknologi. I tillegg til å være gynekolog på Spiren har jeg en bistilling som forsker på Senter for Fruktbarhet og Kvinnehelse ved Folkehelseinstituttet. I løpet at de siste tolv årene har jeg sammen med andre nordiske forskere vært med på å etablere en nordisk database med informasjon over alle svangerskap etter assistert befruktning i Norden. Hyppige møter med internasjonale eksperter og forskere bidrar til en kontinuerlig oppdatering som er avgjørende for å kunne utføre en optimal behandling. Jeg holder jevnlig foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser og har publisert 38 vitenskapelige artikler. De siste syv årene har jeg vært rådgiver i Helsedirektoratets Bioreferansegruppe. Kombinasjonen av menneskelig omsorg og tilpasset behandling til hver enkelt er etter min mening avgjørende for best mulig resultat.