Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Hvordan foregår IVF-prøverørsbehandling?

IVF står for in vitro fertilisering, og er en av flere behandlinger som faller under assistert befruktning. IVF-behandling er for mange bedre kjent som prøverørsbefruktning fordi selve befruktningen skjer i et prøverør eller liten petriskål i laboratoriet. 

Prøverørsbefruktning (IVF)

IVF (In Vitro Fertilisering) er en behandling der man henter ett eller flere egg ut fra kvinnens eggstokker, som deretter befruktes av mannens eller donors sædceller i et prøverør, prøverørsbefruktning. Deretter fører man det befruktede egget inn i kvinnens livmor slik at egget kan feste seg til livmorslimhinnen. Videre skjer utviklingen som ved en vanlig befruktning.

Prøverørsbefruktning (IVF) tilbys ved kvinnelig eller mannlig infertilitet

IVF-behandlingen starter med hormonstimulering. Dette for å modne flere egg i løpet av en syklus, slik at sjansen for å bli gravid økes. Eggene hentes ut ved et lite inngrep, som gjøres med lokalbedøvelse. Videre vil eggene bli befruktet i et prøverør før det ene befruktede egget settes tilbake i kvinnens livmor. Under finner du en grundig beskrivelse av alle stegene i IVF-behandlingen.

  • Steg 1 · Hormonstimulering
  • Steg 2 · Ultralyd
  • Steg 3 · Egguthenting
  • Steg 4 · Prøverørsbefruktning
  • Steg 5 · Tilbakesetting
  • Steg 6 · Tiden før testing
  • Steg 7 · Graviditetstest

Steg 1: Hormonstimulering

Ved en IVF-behandling stimuleres kvinnen med hormoninjeksjoner som gir en modning av flere egg samtidig. I en vanlig menstruasjonssyklus modnes vanligvis kun ett egg. Det settes daglige sprøyter i huden nedenfor navlen.

For å unngå for tidlig eggløsning, må kvinnens egen hormonproduksjon dempes. Dette kan gjøres på to måter:

Kort protokoll starter direkte med stimulering. Innebærer injeksjoner med follikkel-stimulerende hormon (FSH) samtidig med et hemmende hormonpreparat (antagonist). Stimuleringen starter på dag 1-3 i menstruasjonssyklusen, og antagonist på den 5. sprøytedagen.

Lang protokoll har en nedreguleringsfase. Kvinnens egne hormoner dempes gjennom en forbehandling med nesespray (agonist) som gis i omtrent 2 uker før selve hormonstimuleringen starter. Kvinnen begynner med nesespray omtrent en uke før forventet menstruasjon. Hun kan få en menstruasjonsblødning til normal tid, litt forsinket, eller menstruasjonen kan utebli helt.

I de fleste tilfeller anses metodene for å være likeverdige, men iblant kan det være grunner for å velge den ene metoden framfor den andre. Hvilken metode som passer for akkurat dere bestemmes av legen.

Steg 2: Ultralyd

Under stimulering med hormoner modnes flere eggposer. Etter 8-10 dager med injeksjoner møter kvinnen for ultralydundersøkelse. For noen er det nødvendig med noen ekstra dager med medisiner. Det vil da bli avtalt en ny kontroll med ultralydundersøkelse. Når eggposene har nådd et passe antall og størrelse får hun beskjed om tidspunkt for eggløsningssprøyte og egguthenting.

Steg 3: Egguthenting

Når eggene er modne møter kvinnen for egguthenting på et avtalt tidspunkt. Det blir gitt lokalbedøvelse samt hurtigvirkende smertestillende for å dempe ubehaget. Eggene hentes ut gjennom skjeden med en tynn nål ved hjelp av ultralyd. Denne prosedyren oppleves som ukomplisert for de aller fleste og varer 10-15 minutter. Dersom kvinnen gruer seg på forhånd, er det lurt å si ifra slik at vår sykepleier får tilpasset medikasjonen. Etter inngrepet serveres et lett måltid. Samme morgen som egguthentingen leverer mannen sædprøve, de beste sædcellene oppkonsentreres og brukes til å befrukte kvinnens egg.

Steg 4: Prøverørsbefruktning

IVF, eller In vitro fertilisering, kalles også prøverørsbefruktning, og innebær at egg tas ut fra kvinnens eggstokker og befruktes av mannens spermier utenfor kroppen. Til hvert av eggene som hentes ut (ofte mellom 5-10), tilsettes mange tusen spermier. Befruktningen foregår under stabile forhold i et varmeskap med kameraovervåkning. Befruktede egg (embryo) dyrkes i 2-5 dager, og det beste embryoet blir deretter satt tilbake i kvinnens livmor. Dersom det er flere egnede befruktede egg, kan de fryses ned og settes tilbake til kvinnes livmor på et senere tidspunkt.


MIKROINJEKSJON (ICSI)

ICSI er en forkortelse for intra cytoplasmatisk spermie injeksjon. Embryologen velger ut en levende spermie etter nøye vurdering og setter denne direkte inn i egget med en tynn nål. Teknikken kalles derfor også for mikroinjeksjon. ICSI gjøres når mannen produserer få spermier, har nedsatt sædkvalitet, eller hvis vanlig IVF har gitt dårlig befruktning. Eggene som er befruktet vurderes, og det beste settes tilbake til kvinnens livmor som ved vanlig IVF behandling.

Embryoscope: I Embryoskopet dyrkes befruktede egg i stabile forhold under konstant videoovervåkning. Den erfarne embryologen kan da vurdere hvert enkelt egg og velge de rette for tilbakesetting og nedfrysning. Denne metoden krever lang trening og tilvenning hos personalet. På Spiren har vi lang erfaring med bruk av Embryoskop.

Blastocyst dyrkning: Hvert eneste egg er unikt. På Spiren kan vi dyrke befruktede egg til dag 5 (til blastocyst stadiet) når dette vurderes å være optimalt. Dette innebærer for noen en betydelig økt sannsynlighet for å velge ut det riktige egget for tilbakesetting.


TESTIKKELBIOPSI (TESA/PESA)

Dersom det ikke finns spermier i sædprøven kan det gjøres en operativ uthenting av spermier enten fra bitestiklene (PESA) eller testiklene (TESA) med en tynn nål. Behandlingen kan også gjøres på menn med diabetes eller skader på ryggmargen, og hos menn som er sterilisert. Inngrepet skjer i lokalbedøvelse samt med smertelindrende medisiner. Våre leger har arbeidet ved urologisk avdeling og bruker skånsomme metoder. Ved PESA og TESA gjøres befruktning av uthentede egg med ICSI (mikroinjeksjon).

Vitrifikasjon/fryse ned egg: Befruktede egg som er av god kvalitet kan fryses ned. På Spiren benytter vi den mest moderne og trygge fryseteknologien, denne kalles vitrifikasjon. Dette er en metode som stiller store krav til fingerferdighet hos embryologen. De befruktede eggene vurderes individuelt og kan fryses på ulike modningsstadier. Dette er gunstig for paret da tidspunkt for tilbakeføring etter opptining blir fleksibelt og robust.

Donorsæd: Ved bruk av donorsæd gjøres inseminering eller vanlig IVF. Vi finner en egnet donor og ordner med bestilling og transport. Vi har avtale med både Cryos International Sperm Bank og European Sperm Bank i Danmark.

Steg 5: Tilbakesetting

Etter dyrkning av embryoer i 2-5 dager velges det beste embryoet og settes tilbake til kvinnens livmor. Prosedyren er smertefri, og gjøres med skånsom hånd av våre gynekologer. Embryoet vil nå kunne feste seg i livmorslimhinnen og utvikle seg videre, på samme måte som etter en vanlig befruktning. Dersom det er flere egnede embryoer, kan de fryses og settes tilbake til kvinnes livmor på et senere tidspunkt.

Steg 6: Tiden før testing

Etter egguttaket starter kvinnen med etterbehandling i form av progesteron. Dette gjør forholdene inne i livmoren optimale slik at embryoet skal kunne feste seg.

Det finnes flere typer støttebehandling;

Lutinus er vaginalkapsler. Disse skal tas 3 ganger daglig, morgen middag og kveld.

Crinone er en vaginalgel som skal tas 2 ganger daglig; morgen og ettermiddag. Når man bruker Crinone er det anbefalt å være i lett aktivitet i cirka 15 minutter etter innsetting.

Andre typer støttebehandlinger kan være Cyclogest eller Utrogestan. Dette er kapsler som settes i skjeden.

Bivirkning av disse medikamentene kan være ømme bryster, murring i mage/korsrygg, kvalme, lett hodepine osv. Mange sliter også med økt utflod i denne perioden, det kommer som regel av at rester av vaginalgelen/kapslene skilles ut. Kvinnen får allikevel riktig dose medisin. Skyll gjerne bort restene før neste dosering. Dersom kvinnen får mye ubehag med kløe/svie tar hun kontakt med oss.

Støttebehandlingen vil hos noen utsette menstruasjonen, så det at man ikke har begynt å blø, er dessverre ikke et sikkert tegn på at man er gravid.

Vi anbefaler at man forsøker å leve så vanlig som mulig de 14 dagene man venter på å teste. Noen ganger anbefaler vi imidlertid at kvinnen tar det litt med ro, spesielt dersom det ble hentet ut mange egg, og eggstokkene er store. De hardeste treningsøktene og de tyngste løftene bør da unngås. Vi anbefaler videre at kvinnen unngår alkohol og smertestillende slik som Ibux og Voltaren i tiden før testing.

Noen vil gjerne ta en hjemmetest så tidlig som mulig. Det er viktig å vite at eggløsningssprøyten før egguttaket kan gi en positiv hjemmetest i opptil en uke etter at den ble satt. Selv om ventetiden føles veldig lang, er det derfor best at det går 14 dager før testing. Det er viktig at støttebehandlingen tas frem til tidspunkt for testing.

Steg 7: Graviditetstest

Positiv test

Dersom hjemmetesten er postiv, er kvinnen gravid. Det tilbys da en ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 7-8 hos oss på Spiren. Dersom man kommer langveis fra, sender vi en henvisning slik at ultralyd kan foretas hos egen gynekolog eller på nærmeste sykehus. Se oversikt over noen av våre samarbeidspartnere.

Ved positiv test, brukes den siste pakken med vaginaltabletter. Når denne er tom, behøves ikke mer fordi kroppen selv tar over produksjonen av progesteron.


Negativ test

Dersom kvinnen har testet negativt på dag 14 etter innsetting, kan hun stoppe med støttebehandlingen. Hun skal fortsette med støttebehandlingen selv om det oppstår en blødning før hun tester.

Det er ikke uvanlig at menstruasjonen kvinnen får etter et negativt forøk, er litt kraftigere enn vanlig. Noen vil få en blødning før de tester, mens hos andre vil ikke menstruasjonen starte før de har sluttet på støttebehandlingen.

Kvinnen kan ikke starte på en ny behandling på den første blødningen hun får, den som viser at hun ikke er gravid. Neste forsøk kan som regel starte på den neste syklusen, litt avhengig av hvilken type behandling som anbefales.


Spontant abort

Noen vil oppleve at de begynner å blø selv om de har testet positivt. Det kan bety at embryoet har festet seg, men at utviklingen har stoppet opp. Kroppen vil da «ordne opp», og kvinnen vil få en blødning som gjerne er litt kraftigere enn en vanlig menstruasjon. Det er ingenting hun har gjort galt dersom dette skulle skje, og det er ingenting hun kan gjøre for å stoppe en eventuell blødning. Ta kontakt med oss om dette skulle skje. Risikoen for spontan abort før uke 13 er ca 15%, omtrent den samme som etter vanlig befruktning.


Avbrudd under behandling

En sjelden gang kan behandlingen bli avbrutt. Dette kan skyldes manglende respons på stimulering, ingen befruktning eller at embryoene ikke utvikler seg. Dersom dere skulle oppleve at behandlingen blir avbrutt vil vi gi anbefalinger i hvert enkelt tilfelle.


Hvor stor er sjansen for å lykkes?

Generelt sier man at sannsynligheten for å lykkes per behandling er cirka 35%. Å sammenligne resultater mellom ulike klinikker er vanskelig. Her er det ulike måter å rapportere på som dels ”pynter” på virkeligheten. Vår erfaring er at lengre dyrkning til blastocyst og vitrifikasjon gir svært gode resultater. Hos noen er det nødvendig med flere forsøk for å lykkes, og vi vil etter hvert forsøk gi tydelige tilbakemeldinger om våre anbefalinger.
Kvinnens alder har stor betydning og må alltid tas med i vurderingen. Fertiliteten hos kvinner reduseres allerede fra 35-års alder. Her er det imidlertid store individuelle forskjeller.


Ett embryo i stedet for to?

Den største risikoen er flerlingegraviditeter der barna ofte fødes for tidlig og noen med betydelige komplikasjoner. På grunn av svært gode frysemetoder og utvelgelse av de beste embryoene kan man ved de aller fleste behandlinger sette tilbake ett egg uten at det går på bekostning av muligheten for å lykkes. Ved flere mislykkede forsøk vil tilbakeføring av to embryo bli vurdert.

Vi tilbyr også IVF-behandling i Oslo. Du kan lese om IVF på Volvat.no