Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Om donorsæd

Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim tilbyr behandling med donorsæd til par der mannen ikke produserer spermier, til likekjønnede (lesbiske) par, og til enslige kvinner.

I henhold til gjeldende lovverk er det legen som velger en donor som passer for deg/dere, og vi organiserer alt rundt kjøp, reservasjon og forsendelse av donorsæden. Vi bruker donorsæd fra to store danske sædbanker, Cryos og European Sperm Bank. Dette er to veletablerte kvalitetsbanker med fokus på grundig testing av donorer og sikkerhet. Donorsæden er fra «ikke anonyme» donorer – dette er regulert gjennom Bioteknologiloven. I dette ligger en mulighet for barnet å spore donor når barnet blir myndig.

Behandlingen med donorsæd tilpasses hvert par eller kvinne. For noen vil det være tilstrekkelig å inseminere kvinnen med sæden. I andre tilfeller vil IVF være et bedre alternativ. Dette er en vurdering som gjøres individuelt.

Kostnader knyttet til kjøp og forsendelse av donorsæd varierer og ligger vanligvis på 15 – 20.000 kroner per behandling. I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr fra oss på kroner 1.000 og prisen på selve behandlingen (inseminering eller IVF).