Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Om donorsæd

Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim tilbyr behandling med donorsæd til par der mannen ikke produserer spermier og til likekjønnede (lesbiske) par.

I henhold til gjeldende lovverk er det legen som velger en donor som passer for dere, og vi organiserer alt rundt kjøp, reservasjon og forsendelse av donorsæden. Vi bruker donorsæd fra to store danske sædbanker, Cryos og European Sperm Bank. Dette er to veletablerte kvalitetsbanker med fokus på grundig testing av donorer og sikkerhet. Donorsæden er fra «ikke anonyme» donorer – dette er regulert gjennom Bioteknologiloven. I dette ligger en mulighet for barnet å spore donor når barnet blir myndig. 

Behandlingen med donorsæd tilpasses hvert par. For noen vil det være tilstrekkelig å inseminere kvinnen med sæden. I andre tilfeller vil IVF være et bedre alternativ. Dette er en vurdering som gjøres individuelt.

Kostnader knyttet til kjøp og forsendelse av donorsæd varierer og ligger vanligvis på 10 – 15.000 kroner per behandling. I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr fra oss på kroner 1.000 og prisen på selve behandlingen (inseminering eller IVF).