Bestill time /
Kontakt oss
Klinikken er stengt i uke 28, 29 og 30. Frister: For å rekke behandling før sommeren; mensen må starte senest 16.juni. For å starte opp etter ferien; mensen kan starte mandag 25.juli og senere.

Spiren og forskning

Medisinsk forskning betyr oftest vitenskapelig arbeid som publiseres som artikler i medisinske tidsskrifter. Ved Spiren har vi lang erfaring med forskning, og vårt personale har bidratt til mange publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter de siste 10 årene. Gjennom forskningssamarbeid og deltagelse på studier og kongresser har vi tett forbindelse med de beste innen fagfeltet.