Bestill time /
Kontakt oss

Spiren og forskning

Medisinsk forskning betyr oftest vitenskapelig arbeid som publiseres som artikler i medisinske tidsskrifter. Ved Spiren har vi lang erfaring med forskning, og vårt personale har bidratt til mange publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter de siste 10 årene. Gjennom forskningssamarbeid og deltagelse på studier og kongresser har vi tett forbindelse med de beste innen fagfeltet.