Bestill time /
Kontakt oss
GOD PÅSKE! Vi har tatt påskeferie og er tilbake igjen 14/4. Dersom du er under behandling hos oss og trenger å få kontakt med oss, send mail til ivf@klinikkspiren.no. Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Hvilket behandlingsalternativ er best for par med uforklarlig eller mild mannlig faktor?

Det ble publisert en stor studie fra Nederland der man sammenlignet effektiviteten av inseminasjonsbehandling med invitro fertilisering. Liv Bente ble invitert av British Medical Journal til å skrive en Editorial kommentarer til denne studien.

Budskapet er todelt. For det første bør det gjøres flere behandlinger med inseminasjon, da dette under kontrollerte former er et godt alternativ til standard IVF-behandling hos utvalgte grupper. For det andre kan man redusere risiko for tvillinger ved å ha klare kriterier og grundige undersøkelser.

Kommentar og studie kan leses her:

Behandlingsalternativ for par