Bestill time /
Kontakt oss
Vi holder åpent i hele sommer for utredning og behandling for dere som ønsker hjelp til å få barn. Ta kontakt med oss på telefon 73523000 eller på kontaktskjema. Velkommen til oss på Spiren!

Hvilket behandlingsalternativ er best for par med uforklarlig eller mild mannlig faktor?

Det ble publisert en stor studie fra Nederland der man sammenlignet effektiviteten av inseminasjonsbehandling med invitro fertilisering. Liv Bente ble invitert av British Medical Journal til å skrive en Editorial kommentarer til denne studien.

Budskapet er todelt. For det første bør det gjøres flere behandlinger med inseminasjon da dette under kontrollerte former er et godt alternativ til standard IVF behandling hos utvalgte grupper. For det andre kan man redusere risiko for tvillinger ved å ha klare kriterier og grundige undersøkelser.

Kommentar og studie kan leses her:

Behandlingsalternativ for par