Bestill time /
Kontakt oss
VIKTIG INFO: På grunn av flytting til nye lokaler kommer vi til å ha stengt 16., 17. og 18. desember. Blodprøver som skal tas på disse datoene må derfor bli tatt på sykehuset eller hos fastlege. Dersom du trenger å komme i kontakt med oss disse dagene, send mail til post@klinikkspiren.no, eller dersom du er til fertilitetsbehandling: ivf@klinikkspiren.no. Vi tar juleferie etter 20. desember og er tilbake i normal drift igjen fra 6. januar. GOD JUL!

Hvilket behandlingsalternativ er best for par med uforklarlig eller mild mannlig faktor?

Det ble publisert en stor studie fra Nederland der man sammenlignet effektiviteten av inseminasjonsbehandling med invitro fertilisering. Liv Bente ble invitert av British Medical Journal til å skrive en Editorial kommentarer til denne studien.

Budskapet er todelt. For det første bør det gjøres flere behandlinger med inseminasjon, da dette under kontrollerte former er et godt alternativ til standard IVF-behandling hos utvalgte grupper. For det andre kan man redusere risiko for tvillinger ved å ha klare kriterier og grundige undersøkelser.

Kommentar og studie kan leses her:

Behandlingsalternativ for par