Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Svangerskap og barn etter eggdonasjon: en systematisk review og metaanalyse.

Det er utført over 50.000 eggdonasjonsbehandlinger i Europa og USA. Hensikten med denne studien var å gjøre en systematisk gjennomgang av alle studier på svangerskap og barn etter eggdonasjon.

Til sammen ble 35 studier inkludert. Studien konkluderer med at det er en økt risiko for komplikasjon, men at den aller viktigste årsaken er knyttet til at det settes tilbake mer enn ett befruktet egg. For å redusere risikoen for komplikasjoner bør det derfor settes tilbake bare ett befruktet egg.

Studien ble publisert i British Journal of obstetrics and gynecology i sept 2016 og kan lese her:

Svangerskap og barn etter eggdonasjon