Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Bli eggdonor

Å bli eggdonor er en viktig og stor avgjørelse for den enkelte kvinnen og det er en beslutning som skal overveies nøye. Det er ingen tvil om at det å donere egg til en annen kvinne som mangler egg er den aller største gaven man kan gi.

Smilende ung kvinne med krøller ikledd en gul-oransje bluse som lener seg mot en vinduskarm og ser ut, eggdonor hos klinikkspiren, eggdonasjon

Er dere par som ønsker behandling med eggdonasjon? Les mer på denne siden.

Hvem kan bli eggdonor?

I teorien kan alle friske kvinner, som oppfyller alle krav til en eggdonor, mellom 25 og 35 år som ønsker å donere egg bli eggdonor. Før man kan bli eggdonor må man oppfylle ulike kriterier knyttet til hormontester og psykologisk screening. Dersom screeningen er optimal undersøkes man videre, både genetisk og medisinsk, for å sikre at man oppfyller kravene knyttet til sykdom, samt medikamenttester. Som oftest tar selve prosessen med å bli eggdonor alt fra rundt 6 uker til 4 måneder. Dette varierer fra kvinne til kvinne.

Alle som ønsker å donere egg blir grundig screenet for risikofaktorer og arvelige sykdommer. Donorer blir ikke kvalifiserte dersom tilstedeværelse av en risikofaktor oppdages.

Fyll inn skjema nedenfor for en hyggelig og uforpliktende samtale om eggdonasjon.

Prosessen for å bli eggdonor

Forutsatt at alle fasene i screeningsprosessen er bestått, vil hver donor få en individuell donor-plan som sørger for at man kommer i gang med eggstokkstimulering og uttak av egg.

Økonomisk kompensasjon, penger ved eggdonasjon

Som eggdonor skal man kompenseres økonomisk. Det vil si at man vil motta penger, et honorar, for at man donerer egg. Myndighetene har fastsatt beløpet til 6000 kr per donasjon. Utgifter knyttet til reise og opphold dekkes i tillegg.

Man betaler ikke for medisiner som brukes under hormonstimuleringen eller for undersøkelser ved vår fertilitetsklinikk.

Sjekk om du oppfyller kravene for å bli eggdonor i Norge

Hva kan man gjøre for å bli eggdonor?

Dersom man ønsker å bli eggdonor og hjelpe ufrivillige barnløse med å få barn, kan man ta kontakt med oss via kontaktskjemaet over eller ringe oss på telefon: 73 52 30 00. Vi tar kontakt med raskt vi kan for en innledende samtale for å bli litt kjent, og svare på alle spørsmål man måtte ha. Videre vil man sammen avtale tid for konsultasjon hos lege.

Man kan donere egg opptil 3 ganger

Ifølge bestemmelsene i Bioteknologiloven kan man donere egg maksimalt tre ganger. Her teller eventuelle eggdonasjoner ved andre klinikker med. Alle eggene som hentes ut ved de tre uthentingene, kan brukes til assistert befruktning.

Det bør være minimum en måneds mellomrom mellom donasjonene for at eggstokkene skal få tilstrekkelig ro. I praksis vil man som eggdonor ikke kunne gi opphav til barn i mer enn 6 familier. Ett egguttak vil vanligvis deles på maksimalt to mottakere.

Slik blir man eggdonor

Å donere egg er den største gaven man kan gi ufrivillig barnløse. Prosessen rundt det å bli en eggdonor kan oppleves komplisert i begynnelsen, med vi er her sammen med donoren gjennom alle steg i forløpet.

Bold: Steg for steg for å bli eggdonor

Slik ser man enkelt hva man kan forvente seg for å kunne bli eggdonor, fra utfylling av søknad til selve egguthentingen.

 1. Jeg vil bli eggdonor!
  Første steget i eggdonor-prosessen er å ta kontakt med oss for en foreløpig konsultasjon med lege. Vi vil gå gjennom donasjonsprosessen med deg slik at du vet hva du kan forvente, og du vil få et skjema til utfylling av relevante helseopplysninger.

 2. Når du vil i gang, ta kontakt!
  Snakk med oss i god tid på forhånd før du vil i gang. Gjerne noen uker eller måned før, slik at vi sammen kan planlegge egguthentingen.

 3. Menstruasjon og blodprøver
  Kontakt oss når du får menstruasjon. Den dagen du får mensen, er det vi kaller dag 1. Vi setter opp time for oppstart av behandling, blodprøver og ultralydundersøkelse på syklusdag 2 eller 3. Du vil bli testet for, og må ikke ha HIV, hepatitt type B og C, klamydia eller syfilis. Det er viktig at disse testene blir tatt nært inntil tidspunkt for donasjon og må ikke være mer enn 30 dager gamle på tidspunktet for eggdonasjon.

 4. Samtale og undersøkelse
  Du som vurderer å donere egg blir satt opp til samtale og undersøkelse hos gynekolog på vår fertilitetsklinikk. Samtalen vil hovedsakelig handle om helhetlig motivasjon for donasjon, generell egnethet knyttet til hvem du er, samt gjennomgang av utfylt skjema om helseopplysninger.

 5. Bli godkjent som eggdonor!
  Når det er gjort en grundig vurdering på bakgrunn av prøver, undersøkelser og det foreligger godkjenning fra lege signerer du et skjema som bekrefter ditt samtykke til donasjon. Da er du godkjent som eggdonor!

 6. Ultralydundersøkelse før hormonbehandling
  Før hormonstimuleringen kan starte kommer du til ultralydundersøkelse hos oss eller hos egen gynekolog. Formålet med ultralyden er å vurdere antall eggsekker og strørrelsen på disse, og å sikre at alt ligger til rette for å starte hormonbehandlingen. Når det foreligger 3 eggsekker med en diameter som er større enn 17 mm, kan selve uthentingen av egg planlegges.

 7. Eggløsningssprøyte (ovulasjon syringe)
  Når du skal starte med eggløsningsspøyte, må du slutte med hormonstimulering og andre preparater. Det er viktig å få etablert gode rutiner med eggløsningssprøyten og ta injeksjonene til et fast tidspunkt avtalt med oss. Dersom du er uheldig og glemmer å ta en injeksjon, kan ingen egg hentes ut og syklusen må avbrytes.

 8. Egguthenting på fertilitetsklinikken
  Selve uttaket av egg tar vanligvis 10-15 minutter. Før egguthentingen starter får du smertestillende medisiner og en lett beroligende mikstur. Medisinene vil gjøre deg litt døsig, men du er våken under egguthentingen. Du vil få grundig informasjon under hele prosessen til enhver tid.

 9. Hvile etter egguthenting
  Etter egguttaket hviler du på eget hvilerom her på fertilitetsklinikken i ca. en time. Sykepleieren din passer på at du har det bra. Når du føler deg klar, og den sløvende effekten av medisinen har gitt seg, kan du reise hjem. Du kan ikke kjøre bil etter eggutheningen. Får du smerter i magen etter egguthentingen kan du ta vanlig smertestillende, f.eks. Paracet.

Eggdonor har ingen rettigheter eller plikter overfor barnet

Eggdonor har ingen juridiske rettigheter eller plikter overfor de barna som blir født som et resultat av behandlingen. Personer født etter bruk av donoregg på norske fertilitetsklinikker fra og med 1.januar 2021 har rett til å få opplysninger om eggdonors identitet fra det sentrale egg- og sæddonorregisteret, jf. bioteknologiloven § 2-7.

Personer som er født etter bruk av donoregg kan få disse opplysningene fra de har fylt 15 år. Det er bare barnet selv som har rett til å få opplysningene, jf. bioteknologiloven § 2-7 annet ledd og Ot. prp. nr. 64 (2002-2003) pkt. 2.9.6.2.

Donor og barnet har ingen rettigheter eller plikter overfor hverandre.

Om Spiren Fertilitetsklinikk

Spiren Fertilitetsklinikk tilbyr inseminering og prøverørsbehandling med egen sperm/sæd eller donorsperm samt egne egg eller donoregg, og bruker avanserte metoder som dyrkning til blastocyst, vitrifikasjon og dyrkning i EmbryoSkop. Vi utfører fertilitetsutredning, egguthenting og tar sædprøver.

Vi gir dere trygg og moderne fertilitetsbehandling basert på lang erfaring og høy kompetanse. Hos oss møter du et toppet lag av håndplukkede kollegaer med toppmoderne utstyr. Alle ansatte har lang erfaring med utredning og behandling av par som ønsker barn.

Vi er tunge innen forskning med doktorgrader både på lege- og laboratoriesiden. Vi gjør vårt beste for at dere skal få best mulig behandling, svarer på alle henvendelser og tilbyr tett oppfølging så lenge dere trenger det.

Vi tar imot pasienter fra hele landet, og har ingen ventetid.

Ønsker du å bli eggdonor, ta kontakt på telefon 73 52 30 00 eller fyll ut kontaktskjemaet under: