Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Når to damer ønsker barn sammen

Hos spiren har vi lang erfaring med å bistå når to damer ønsker å få barn sammen. Vi hjelper dere gjerne med hele prosessen, fra A til Å.

Tidligere måtte likekjønnede par reise til utlandet, primært Danmark, når de ønsket å få barn ved hjelp av assistert befruktning. Lovgivningen på dette området har imidlertid endret seg de siste årene, i tråd med ekteskapsloven fra 2009. Nå kan hele prosessen gjennomføres i Norge, og hos oss på Spiren Fertilitetsklinikk. 

Hvem skal forsøke (først)?

Noe av det første lesbiske par må avklare når de ønsker å få barn, er hvem av partene som skal gjennomgå graviditeten. Her er det mange forhold som kan spille inn, men alder er en faktor som er med på å legge føringer for flere av de parene vi er involvert i.

Dersom paret ønsker å få flere barn, og begge ønsker å ha muligheten til å bære fram et barn, er det mest hensiktsmessig at den som eventuelt er eldst er den som forsøker å bli gravis først. Dette er særlig aktuelt dersom noen av dere er over 35 år og kommer inn i en fase hvor det er vanlig at fertiliteten begynner å avta.  

Når denne avgjørelsen er tatt, gjør vi en sjekk av biologien for å finne ut hva slags behandling som vil egne seg best. Denne sjekken innebærer både en blodprøve og en gynekologisk undersøkelse hvor vi ser på eggereserver og tilstanden på egglederne og livmora. Hos Spiren har vi bare kvinnelige gynekologer, noe mange opplever som ekstra komfortabelt i slike sammenhenger.

Inseminering eller prøverør

De to aktuelle metodene er enten inseminering eller prøverør (IVF). I enkelte sammenhenger kan det være medisinske grunner til at den ene metoden foretrekkes foran den andre. Der dette ikke er tilfellet og der er det egentlig opp til paret å velge hvilken metode de skal forsøke for å bli gravide.

Mange fokuserer på pris i denne prosessen, og i utgangspunktet er det slik at inseminering er billigere, i og med at det har en kostnad per forsøk. Imidlertid kan man risikere å måtte prøve både tre og fire ganger, og da kan det fort lønne seg å heller gå for befruktning i prøverør. Ved prøverør kan man nemlig få befruktet flere egg på en gang, og eventuelt fryse ned befruktede egg. Dersom samme person ønsker muligheten til å gi barnet et søsken, kan dette bidra til at totalsummen blir lavere.

Les historien om Anniken og Stephanie, og deres vei fram mot å bli foreldre.

Spiren ordner det praktiske

Det er en forutsetning for lesbiske par i Norge at de er gift, registrerte partnere eller lever i et ekteskapslignende forhold med felles folkeregistrert adresse. Når dette er på plass kan dere også søke om medmorskap, slik at dere blir likeverdige foreldre. 

Spiren ordner alt det praktiske rundt dette, og sørger for at papirer og skjemaer fylles ut i henhold til kravene.

Valg av donor gjøres av legen på Spiren, i henhold til gjeldende lovverk. I utvelgelsen er det vanlig å tilstrebe å finne en donor som er så lik den blivende moren som mulig. Det er for øvrig kun mulig å benytte en ikke-anonym donor, men siden lesbiske på et eller annet tidspunkt uansett kommer til å måtte forklare barnet hvordan det har blitt til, er det sjelden at dette blir ansett som et problem.

Bestilling av donorsæd gjøres av oss, hos en av de to anerkjente sædbankene vi samarbeider med i Danmark; Cryos Sperm Bank og European Sperm Bank. I denne prosessen sørger vi for alt fra den konkrete bestillingen hos sædbanken til transport, toll og betaling.

Les også om det første møtet med Spiren.