Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Det første møtet med Spiren

Mange lurer på hvordan det første møtet med Spiren foregår. Her får du derfor et innblikk i hva vi ønsker å få vite og kartlegge når dere kommer til oss.

Prøve litt til, eller?

Når par kommer til oss og lurer på om vi kan hjelpe dem, har de gjerne både prøvd og strevd med å få barn uten å lykkes. Enkelte veldig lenge, andre i et helt eller et halvt år. Hos noen har det vært uenighet om de i hele tatt skulle oppsøke oss, for eksempel når bare den ene parten ønsker å oppsøke hjelp

Tid til å bli kjent med dere

Forut for det første besøket på Spiren har de aller fleste kontaktet oss via skjemaet her på nettsidene våre, eller ringt oss. Noen forteller ganske mye om seg selv, om situasjonen de er i og hvor lenge de har forsøkt å bli gravide, mens andre bare ønsker en samtale. Når vi avtaler time ber vi dere gjerne om å sette av tid til både å bli litt kjent og til å ta de prøvene vi trenger for å finne ut om vi kan hjelpe dere. Hvor mye tid vi trenger varierer fra par til par, men ved å sette av godt med tid slipper vi å stresse oss gjennom det vi skal.

Den første samtalen

Når dere kommer til oss den første gangen, begynner vi typisk med en samtale om "hvem dere er og hva dere gjør". Det er viktig for oss å danne oss et totalbilde av dere som par; hvordan dere har det sammen, hvor lenge dere har prøvd å bli gravide, hva som er motivasjonen for å få barn - er dere barnløse eller har dere barn fra før - og hva dere tenker om å gjøre et nytt forsøk, med hjelp fra oss.

På denne arenaen finnes det dessverre ikke garantier for suksess. Utgangspunktet vårt er uansett å hjelpe hvert enkelt par på best mulig vis. Og heldigvis er det slik at i de aller fleste tilfellene klarer vi sammen å komme fram til en løsning som fører fram til at dere blir gravide.

Selv om løsningen foreligger er det viktig å huske på at dere ikke er nødt til å starte behandlingen med en gang. Dette er en prosess må gjøres i den rekkefølgen og det tempoet som passer dere best.

Svarene ligger i naturen

Mens samtalen lærer oss mye om dere som par, og forholdene rundt den uteblivende graviditeten, er det prøvene vi tar som kan gi oss svaret på hva som skal til for at dere skal kunne bli gravide. 

For deg som er kvinne er det nødvendig med en blodprøve, som gir oss oversikt over hormonnivået ditt. Blodprøvene tas ideelt sett på 2-3 menstruasjonsdag, og i mange tilfeller det derfor praktisk at dette gjøres på forhånd, slik at resultatene er klare når dere kommer til oss. Vi trenger også å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse og ta ultralyd av eggstokkene og livmora, blant annet for å få oversikt over eggereservene og se på om passasjen i egglederne er god nok. I sum gir disse undersøkelsene oss de svarene vi trenger for å få vite hvilket tiltak vi skal igangsette.

Mulige faktorer hos kvinnen som medfører fravær av graviditet:

 • Eggløsningsproblemer, kan for eksempel skyldes hormonelle problemer.
 • Umodne eggposer med få eller ingen eggløsninger (PCO - polycystiske eggstokker) .
 • Skade på eggledere, etter infeksjoner som chlamydia eller etter operasjoner som blindtarmbetennelse.
 • Problemer med livmor, som muskelknuter, skillevegg eller sammenvoksinger i livmorhulen.
 • Endometriose - forekomst av livmorslimhinne andre steder enn i livmoren.
 • Behandling som har medført skader på eggcellene, slik som enkelte typer cellegift.
 • Redusert fertilitet på grunn av alder.

For deg som er mann er det færre ting å kartlegge, og det vil i all hovedsak trenger fra deg er en sædprøve for å kunne se hvordan sædkvaliteten er. 

Mulige faktorer hos mannen som medfører fravær av graviditet:

 • Nedsatt eller ingen spermieproduksjon, kan være forårsaket av genetiske tilstander eller infeksjon i testiklene og bitestiklene.
 • Hormonelle årsaker.
 • Avløpshinder i sædleder for eksempel etter operasjon eller infeksjon.
 • Nedsatt evne til ereksjon eller utløsning.
 • Legemidler og anabole steroider.
 • Testikkelkreft.
 • Behandling som skader spermieproduksjonen slik som enkelte typer cellegift.

Fire mulige løsninger

Resultatet av dagen og de påfølgende prøveresultatene, gir seg i hovedsak fire mulige utfall. Hos noen er “ting som de skal” fra naturens side, og den uteblivende graviditeten må i hovedsak settes på kontoen for uflaks. Der dette er tilfellet oppfordrer vi dere gjerne om å prøve en stund til, uten bistand. Noen ganger er det å få vite at det ikke er noe som er galt, det som skal til for at dere klarer å senke skuldrene, prøve videre og lykkes med å oppnå graviditet.  

I cirka 25 % av tilfellene finner vi ikke en forklaring basert på prøvene. Likevel kan det foreligge faktorer som vi først ser dersom vi starter en behandling. Derfor må det vurderes av hvert enkelt par om det skal igangsettes behandling, selv om det ikke foreligger entydige svar som tilsier at dette er nødvendig.

Dersom prøvene imidlertid avdekker at ting ikke er som de skal, er det prøveresultatene og historikken som bestemmer hvilke tiltak vi skal igangsette. I en slik prosess gjelder det som ligger til grunn for alt vi gjør; å spille på lag med naturen og sette i gang de tiltakene som er nødvendige. Hvis vi ser på de tilgjengelige tiltakene som en stige med flere trinn, handler det altså om å gå de trinnene som trengs, men ikke høyere. Uansett handler det om å finne fram til den løsningen som passer best for nettopp dere, basert på undersøkelser og samtaler.

For noen vil en enkel hormonbehandling for å gi eggløsning være nok. Der dette ikke er tilstrekkelig prøver vi enten med befruktning utenfor kroppen, såkalt prøverørsbefruktning (IVF), eller befruktning inne i kroppen, i form av inseminering av sæd direkte i livmoren. I tilfeller hvor mannen ikke produserer sæd, er bruk av donorsæd en god løsning. Vi har i så fall samarbeid med to anerkjente sædbanker. 

Les mer om assistert befruktning i form av inseminasjon eller prøverør (IVF) og ta gjerne kontakt dersom dere lurer på om det er noe vi kan hjelpe dere med.