Bestill time /
Kontakt oss

Spm: Hvordan forgår en fertilitetssjekk?

Svar:

En fertilitetssjekk er ment som en oversikt over fertiliteten. Kvinnen tar en blodprøve tidlig i syklus. Dette er ulike hormonprøver, samt en prøve som viser eggstokkfunksjonen/eggreservene. Mannen leverer en sædprøve og får undersøkt sædkvaliteten. Prøven kan enten tas på forhånd eller i forbindelse med timen. Etter ca. to uker kommer paret på konsultasjon hos legen. Her får kvinnen sjekket livmor og eggledere, og paret får en fertilitetsvurdering basert på alle prøvesvar. Man behøver ikke være i et parforhold for å få gjort en fertilitetssjekk. Både enslige kvinner og menn kan derfor ta kontakt for å få en vurdering av sin fertilitet.