Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Spm: Hvordan forgår en fertilitetssjekk?

Svar:

En fertilitetssjekk er ment som en vurdering av fertiliteten. Kvinnen vil på forhånd bli bedt om å ta en blodprøve. Denne prøven tas på syklusdag 2 eller 3 (se Hvordan vet jeg hva som er syklusdag 1 eller første menstruasjonsdag?) for å få en oversikt over hormonene, som gir oss en pekepinn på eggstokkfunksjonen/eggreservene. Når vi har fått svar på disse prøvene etter ca en uke, vil vi sette opp en utredningstime hos gynekolog. Mannen leverer en sædprøve og får undersøkt sædkvaliteten. Sædprøven kan tas på klinikken i forbindelse med timen eller hjemme, og bringes med til timen. Kvinnen får sjekket livmor, eggstokker og eventuelt eggledere ved hjelp av vaginal ultralyd. Paret får en fertilitetsvurdering basert på alle prøvesvar. Man behøver ikke være i et parforhold for å få gjort en fertilitetssjekk. Både enslige kvinner og menn kan derfor ta kontakt for å få en vurdering av sin fertilitet.