Bestill time /
Kontakt oss
Skal du starte med assistert befruktning eller skal du/dere til en utredningstime; søk om politiattest via politiet.no i god tid!

Spm: Hvem kan få behandling med assistert befruktning?

Svar:

Heterofile og lesbiske par, og enslige kvinner kan få behandling. Bioteknologiloven ble opprinnelig laget for å sikre det beste for det fremtidige barnet. Det stilles krav til fremtidige foreldres omsorgsevne både når det gjelder medisinsk og sosial egnethet.

Øvre aldersgrense for kvinnen er 44 år. Vi har ikke en absolutt øvre aldersgrense for mannen, men dette vurderes individuelt.

Det stilles krav om at hverken kvinnen eller mannen kan være positive for hepatitt B og C eller HIV. Blodprøvene må analyseres på et laboratorium som er godkjent av Helsedirektoratet, og disse må være tatt innen de siste 24 månedene.