Bestill time /
Kontakt oss

Spm: Hvem kan få behandling med assistert befruktning?

Svar:

For å få behandling med assistert befruktning stilles det krav til paret om samlivsform. Man må være folkeregistrert på samme adresse og leve i et stabilt parforhold. Bioteknologiloven ble opprinnelig laget for å sikre det beste for det fremtidige barnet. Det stilles krav til parets omsorgsevne både når det gjelder medisinsk og sosial egnethet.

Øvre aldersgrense for kvinnen er 44 år. Vi har ikke en absolutt øvre aldersgrense for mannen, men dette vurderes individuelt.

Det stilles krav om at hverken kvinnen eller mannen kan være positive for hepatitt B og C eller HIV. Blodprøvene må analyseres på et laboratorium som er godkjent av Helsedirektoratet, og disse må være tatt innen de siste 24 månedene.