Bestill time /
Kontakt oss

Spm: Blir inseminasjon avbrutt dersom den faller på en helg?

Svar:

Nei, vi avbryter ikke inseminasjon selv om det skulle falle på helg. For å unngå at en behandling må utsettes, er vi tilgjengelig også i helgene. Generelt strekker vi oss langt for å optimalisere sjansene for å lykkes, og unngå unødig ventetid.