Bestill time
Vi har åpent for drop-in blodprøve og sædprøve alle hverdager 08:30-14:30 (lunsj 12-12:40). Velkommen!

Når vi ikke finner sædceller

Når en mann leverer en sædprøve for analyse, kan resultatet være alt fra at prøven viser mange sædceller i god bevegelse, til at vi faktisk ikke finner sædceller.

Meg feiler det vel ikke noe? 

De færreste menn tenker at lav sædkvalitet er årsaken til at graviditeten uteblir, når et par prøver å få barn. Mange opplever derfor stor usikkerhet når de først kommer til oss for å avlegge en sædprøve. Lav sædkvalitet, eller til og med fravær av sædceller, er imidlertid en mye vanligere diagnose enn mange menn tror.  

Hver 10. mann er uten sædceller  

Dersom vi ikke finner sædceller i den første prøven, er det vanlig å levere en kontrollprøve etter 6-8 uker. Når også denne prøven viser fravær av sædceller, kalles tilstanden azoospermi, som enkelt forklart betyr at det ikke finnes sædceller i sædvæsken. Tilstanden påvises hos 8-10 prosent av alle menn som er i et parforhold som ønsker barn, men som sliter med å oppnå graviditet. 

Trygghet i å vite 

Vår erfaring er at sykehistorien til den enkelte, kombinert med en grundig undersøkelse, ofte gir en forklaring på hvorfor det er svikt i produksjonen. Det å ikke vite og sitte med mange spørsmål, er en utfordrende situasjon å være i. Derfor er det også viktig å gjøre en grundig kartlegging i løpet av kort tid.  

En typisk kartleggingsprosess innebærer at vi tar både hormonprøver og genetiske prøver, i tillegg til en ultralydundersøkelse av testiklene. Årsakene til at vi ikke finner sædceller kan være mange, men de vanligste forklaringene er:

  1. manglende produksjon av kjønnshormoner 
  2. skade eller sykdom i testiklene 
  3. genetiske årsaker 

1: Manglende produksjon av kjønnshormoner 

Nedsatt utskilling av stimulerende hormoner fra en kjertel i hjernen, kan medføre nedsatt produksjon av testosteron og sædceller. Våre leger vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig å starte behandling for å korrigere kroppens hormonproduksjon. 
 
2: Skade eller sykdom i testiklene 
En annen forklaring kan være at du i oppveksten eller voksen alder har fått skader på testiklene. Dette kan i så fall medføre nedsatt eller ingen produksjon av sædceller selv om mengden kjønnshormoner i kroppen er høy. En eventuell sædcelleproduksjon vil da kunne være for liten til at sæden inneholder sædceller. 
 
I mange tilfeller ser vi også at den manglende produksjon av sædceller skyldes testikkelretensjon. Dette er en tilstand hvor testiklene ikke er kommet ned i pungen etter fosterstadiet. Etter som testiklene er svært følsomme for temperatur, vil produksjonen av sædceller svekkes, og i enkelte tilfeller stoppe helt, dersom testiklene ikke kommer ned i pungen. 

Nedsatt fertilitet forekommer hos cirka 50 prosent av menn med ensidig testikkelretensjon og omlag 75 prosent av menn med dobbeltsidig testikkelretensjon. 

En annen vanlig årsak til testikkelskade er kusma etter puberteten. Av menn som rammes av kusma, inntreffer en samtidig betennelse i testiklene (orkitt) hos cirka 25 prosent, noe som vil kunne skade kjønnscellene i så stor grad at det oppstår azoospermi. 

3: Sykdom og genetiske årsaker 

Ulike kromosomavvik forekommer hos så mye som 8-14 prosent av alle menn som mangler sædceller. Det finnes mange ulike varianter av genetiske tilstander som kan påvirke mannens produksjon av sædceller, men den vanligste varianten kalles Klinefelters syndrom. 
 
Manglende sædceller kan også skyldes testikkelkreft og behandling for dette. Testikkelkirurgi, strålebehandling eller cellegiftbehandling, kan alle resultere i azoospermi. Det er derfor viktig å gi informasjon om mulighetene til å fryse ned sæd før behandlingen starter, når en slik behandling er planlagt. 
 
En annen årsak til manglende sædceller kan være knyttet til problemer med sæduttømming eller tømming av sæden i urinblæren i stedet for ut gjennom penis. I sistnevnte tilfelle vil spermier finnes i urinen og kan påvises ved analyse av urinen etter utløsning. 

Kirurgisk inngrep 
Ved operative inngrep bruker vi lokalbedøvelse. Inngrepet innebærer et skånsomt innstikk med en tynn nål i bitestikkel eller testikkelen. Påvisning av sædceller bekreftes i laboratoriet samtidig med inngrepet. I de fleste tilfeller blir en del av prøven også sendt til patologisk laboratorium for vevsundersøkelse. Dette gjør vi for å sikre deg best mulig diagnostikk og for å optimalisere den videre behandlingen.  
 
Videre behandling 
Dersom vi kan påvise modne sædceller ved det operative uttaket kan vi utføre assistert befruktning på et senere tidspunkt. Ved et kirurgisk inngrep vil vi i de fleste tilfeller få ut et for lite antall sædceller til at nedfrysning er aktuelt. 

Dersom vi har påvist produksjon av sædceller, er det imidlertid god sannsynlighet for at vi finner et tilstrekkelig antall celler ved et nytt inngrep i forbindelse med at egg hentes ut hos kvinnen. 

 
Veien til målet 
Det viktigste målet med en grundig utredning er å avklare hvilken type azoospermi som foreligger, og å undersøke om det finnes sædceller som kan hentes ut eller om det mulig å etablere produksjon av sædceller.  

Selv om vi finner at mannen mangler sædceller, bør vi samtidig også utrede kvinnen. Målet med utredningen er å kartlegge årsaker og samtidig holde fokus på at graviditeten kan oppnås og at paret oppnår å føde et friskt barn. Veien til målet vil avhenge av de svarene som kommer gjennom utredningen.

Det finnes veldig mange eksempler på at målet kan nås enten med egne sædceller eller ved hjelp av donorsperm.

Les vår artikkel om menn og nedsatt fertilitet.

Les om Steinar fra Flatanger som fikk hjelp hos oss i Spiren.

Les også våre andre historier om møtet med Spiren og hva vi kan hjelpe deg med.