Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Hvorfor har enkeltfødte etter assistert befruktning økt risiko for ugunstig neonatale utfall? Et systemaisk review og metanalyse.

Denne studien ble publisert i det største tidsskriftet innen assistert befruktning og er den mest siterte studien i 2015

Årsaken til dette er at denne studien gir en oppdatert oversikt over hvordan går med barna som fødes etter assistert befruktning. De ulike metodene som benyttes er studert. Det fødes et økende antall barn etter assistert befruktning, og det er viktig å følge med på sikkerhetsaspekter knyttet til teknologien.

Les studien her:

ugunstig neonatale