Bestill time /
Kontakt oss
GOD PÅSKE! Vi har tatt påskeferie og er tilbake igjen 14/4. Dersom du er under behandling hos oss og trenger å få kontakt med oss, send mail til ivf@klinikkspiren.no. Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Hvorfor har enkeltfødte etter assistert befruktning økt risiko for ugunstig neonatale utfall? Et systemaisk review og metanalyse.

Denne studien ble publisert i det største tidsskriftet innen assistert befruktning og er den mest siterte studien i 2015

Årsaken til dette er at denne studien gir en oppdatert oversikt over hvordan går med barna som fødes etter assistert befruktning. De ulike metodene som benyttes er studert. Det fødes et økende antall barn etter assistert befruktning, og det er viktig å følge med på sikkerhetsaspekter knyttet til teknologien.

Les studien her:

ugunstig neonatale