Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Hvor mange egg skal man sette tilbake: bedre føre var enn etter snar?

Økt forekomst av tvillinger har vært og er fremdeles den aller største risikofaktoren knyttet til prøverørsbefruktning

Det er store forskjeller mellom klinikker og mellom ulike land på hvor dyktige man er på å unngå dette. Generelt har det vært en fremgang i Europa de siste årene, men man er fortsatt ikke kommet ned på et akseptabelt nivå når det gjelder forekomst av tvillinger. Løsningen ligger i å ha et godt fryseprogram for å ta vare på embryoene og sette tilbake et og et embryo per tilbakesetting. Det mest leste medisinske tidsskriftet i verden er The Lancet. 

Liv Bente ble invitert til å skrive en Editorial i The Lancet vedrørende dette, fordi hun har vært spesielt opptatt av denne problemstillingen i mange år.

Denne kan leses her:

Økt forekomst av tvillinger