Bestill time /
Kontakt oss
VIKTIG INFO: På grunn av flytting til nye lokaler kommer vi til å ha stengt 16., 17. og 18. desember. Blodprøver som skal tas på disse datoene må derfor bli tatt på sykehuset eller hos fastlege. Dersom du trenger å komme i kontakt med oss disse dagene, send mail til post@klinikkspiren.no, eller dersom du er til fertilitetsbehandling: ivf@klinikkspiren.no. Vi tar juleferie etter 20. desember og er tilbake i normal drift igjen fra 6. januar. GOD JUL!

Hvor mange egg skal man sette tilbake: bedre føre var enn etter snar?

Økt forekomst av tvillinger har vært og er fremdeles den aller største risikofaktoren knyttet til prøverørsbefruktning

Det er store forskjeller mellom klinikker og mellom ulike land på hvor dyktige man er på å unngå dette. Generelt har det vært en fremgang i Europa de siste årene, men man er fortsatt ikke kommet ned på et akseptabelt nivå når det gjelder forekomst av tvillinger. Løsningen ligger i å ha et godt fryseprogram for å ta vare på embryoene og sette tilbake et og et embryo per tilbakesetting. Det mest leste medisinske tidsskriftet i verden er The Lancet. 

Liv Bente ble invitert til å skrive en Editorial i The Lancet vedrørende dette, fordi hun har vært spesielt opptatt av denne problemstillingen i mange år.

Denne kan leses her:

Økt forekomst av tvillinger