Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Betydningen av mors alder for svangerskap og barn etter assistert befruktning.

Hensikten med studien var å se på betydningen av mors alder avhengig av om svangerskapet var etter assistert befruktning eller vanlig befruktning.

Man har samlet data fra alle nordiske land og studert over 300.000 IVF-svangerskap, og sammenlignet med 260.000 svangerskap etter vanlig befruktning. 

Konklusjonen er at høy alder hos mor gir en økt risiko for keisersnitt og enkelte svangerskapskomplikasjoner. Svangerskapene etter assistert befruktning har ikke høyere risiko enn svangerskapene etter vanlig befruktning for mødre med høy alder.


Studien ble publisert i oktober i 2016 i Fertiliy og Sterility og kan leses her: 

Mors alder for svangerskap