Bestill time /
Kontakt oss
GOD PÅSKE! Vi har tatt påskeferie og er tilbake igjen 14/4. Dersom du er under behandling hos oss og trenger å få kontakt med oss, send mail til ivf@klinikkspiren.no. Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Effekten av behandlingsteknologien eller faktorer hos mødrene på perinatal utfall etter assistert befruktning: en populasjonsbasert kohortstudie.

Det har vært kjent at barn født etter assistert befruktning har en noe økt risiko for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel.

Det har imidlertid ikke vært kjent om denne økte risikoen kan forklares av selve teknologien som brukes eller faktorer knyttet til foreldrene på grunn av underliggende infertilitet. Det nye med denne studien var at man ved hjelp av data fra medisinsk fødselsregister, kunne studere svangerskap innad i samme mor som hadde fått ett barn etter assistert befruktning og ett barn etter vanlig befruktning. 

Denne søskenstudien viste at selve teknologien ikke bidrar til noen økt risiko for de utfallene som ble studert. Denne studien ble publisert i The Lancet og inngikk i Liv Bente sin doktoravhandling.