Bestill time /
Kontakt oss
VIKTIG INFO: På grunn av flytting til nye lokaler kommer vi til å ha stengt 16., 17. og 18. desember. Blodprøver som skal tas på disse datoene må derfor bli tatt på sykehuset eller hos fastlege. Dersom du trenger å komme i kontakt med oss disse dagene, send mail til post@klinikkspiren.no, eller dersom du er til fertilitetsbehandling: ivf@klinikkspiren.no. Vi tar juleferie etter 20. desember og er tilbake i normal drift igjen fra 6. januar. GOD JUL!

Effekten av behandlingsteknologien eller faktorer hos mødrene på perinatal utfall etter assistert befruktning: en populasjonsbasert kohortstudie.

Det har vært kjent at barn født etter assistert befruktning har en noe økt risiko for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel.

Det har imidlertid ikke vært kjent om denne økte risikoen kan forklares av selve teknologien som brukes eller faktorer knyttet til foreldrene på grunn av underliggende infertilitet. Det nye med denne studien var at man ved hjelp av data fra medisinsk fødselsregister, kunne studere svangerskap innad i samme mor som hadde fått ett barn etter assistert befruktning og ett barn etter vanlig befruktning. 

Denne søskenstudien viste at selve teknologien ikke bidrar til noen økt risiko for de utfallene som ble studert. Denne studien ble publisert i The Lancet og inngikk i Liv Bente sin doktoravhandling.