Bestill time /
Kontakt oss
Vi har åpent for drop-in blodprøve og sædprøve alle hverdager 08:30-14:30 (lunsj 12-12:40). Velkommen!

Effekten av behandlingsteknologien eller faktorer hos mødrene på perinatal utfall etter assistert befruktning: en populasjonsbasert kohortstudie.

Det har vært kjent at barn født etter assistert befruktning har en noe økt risiko for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel.

Det har imidlertid ikke vært kjent om denne økte risikoen kan forklares av selve teknologien som brukes eller faktorer knyttet til foreldrene på grunn av underliggende infertilitet. Det nye med denne studien var at man ved hjelp av data fra medisinsk fødselsregister, kunne studere svangerskap innad i samme mor som hadde fått ett barn etter assistert befruktning og ett barn etter vanlig befruktning. 

Denne søskenstudien viste at selve teknologien ikke bidrar til noen økt risiko for de utfallene som ble studert. Denne studien ble publisert i The Lancet og inngikk i Liv Bente sin doktoravhandling.