Bestill time /
Kontakt oss
Vi har åpent for drop-in blodprøve og sædprøve alle hverdager 08:30-14:30 (lunsj 12-12:40). Velkommen!

Spm: Hvordan foregår sæddonasjon?

Svar:

Når du blir godkjent som sæddonor på bakgrunn av sædprøve, blodprøve (for smittsomme sykdommer), samt samtale med lege, signerer du et skjema som bekrefter ditt samtykke til donasjon.

Sæddonasjonen skjer ved oppmøte på Spiren. Antall donasjoner vil variere, og hvert oppmøte planlegges sammen med oss på Volvat Spiren i Trondheim.

Behandlende lege velger passende donor til mottakende kvinne/par. De som får behandling vil ikke på noe tidspunkt få kjennskap til din identitet, og du vil heller ikke få kjennskap til identiteten deres.

Du vil ikke få opplysninger om utfallet av eventuelle behandlinger, og du vil ikke ha noen juridiske rettigheter eller plikter overfor barn som blir født.

Når barnet fyller 15 år har barnet rett til å søke etter donors identitet gjennom nasjonalt sæddonasjonsregister.