Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Spm: Vi er to kvinner som ønsker barn. Kan vi få hjelp til å bli gravide på Spiren?

Svar:

Ja, vi tilbyr behandling til kvinner som ønsker barn sammen. Vi har avtale med to store danske sædbanker, Cryos og European Sperm Bank. Dette sikrer et bredt og variert utvalg av donorer. Donorsæden er fra ikke anonyme donorer – dette er regulert gjennom Bioteknologiloven. Dere får god hjelp til utvelgelse og vi ordner all kommunikasjon med sædbankene og forsendelse av sperm fra sædbankene. Våre gynekologer er kvinner og det får vi ofte positive tilbakemeldinger på. 

Vi gjør en helhetsvurdering av hvilken behandling som er best for akkurat dere. Det er et viktig prinsipp «med så lite som mulig, men så mye som nødvendig». For noen er det tilstrekkelig med inseminasjon, mens for andre vil assistert befruktning med prøverørsbehandling være et bedre alternativ. Ta kontakt enten på tlf 73523000 eller via vårt kontaktskjema.