Bestill time /
Kontakt oss

Spm: Kan man reservere donor til senere forsøk for eventuelle søsken?

Svar:

Ja, man kan reservere donorsæd til søskenforsøk. Vi gir gode råd og hjelper med dette.