Bestill time /
Kontakt oss
Skal du starte med assistert befruktning eller skal du/dere til en utredningstime; søk om politiattest via politiet.no i god tid!

Spm: Kan man reservere donor til senere forsøk for eventuelle søsken?

Svar:

Ja, man kan reservere donorsæd til søskenforsøk. Vi gir gode råd og hjelper med dette.