Bestill time /
Kontakt oss
Klinikken er stengt i uke 28, 29 og 30. Frister: For å rekke behandling før sommeren; mensen må starte senest 16.juni. For å starte opp etter ferien; mensen kan starte mandag 25.juli og senere.

Spm: Hvordan velges sæddonor?

Svar:

Legen velger donor og vi organiserer alt det praktiske rundt kjøp, reservasjon og forsendelse av sæden. Første steg vil være en samtale med oss på Spiren, bl.a. ut fra partners fysiske karakteristika velger vi en sæddonor som passer for dere. Dersom du er en enslig kvinne som ønsker behandling så velges donor ut fra dine fysiske karakteristika.

Vi importerer sæd fra to store danske sædbanker, Cryos og European Sperm Bank. Dette er to veletablerte kvalitetsbanker med fokus på grundig testing av donorer og sikkerhet. Donorsæden er fra «ikke anonyme» donorer – dette er regulert gjennom Bioteknologiloven.