Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Spm: Hva er prisen på donorsæd?

Svar:

Kostnader knyttet til kjøp og forsendelse av donorsæd varierer og ligger minimum på 8.000 kr pr behandling. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr fra oss på kr 1.000 og prisen på selve behandlingen (inseminering eller IVF).