Bestill time /
Kontakt oss

Spm: Hva er prisen på donorsæd?

Svar:

Kostnader knyttet til kjøp og forsendelse av donorsæd varierer og ligger minimum på 8.000 kr pr behandling. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr fra oss på kr 1.000 og prisen på selve behandlingen (inseminering eller IVF).