Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Spm: Må man være gift eller samboende for å få gjort utredning?

Svar:

Man behøver ikke være gift eller samboere for å få utredning, men man må kunne dokumentere et stabilt samliv for å få behandling med assistert befruktning.

Dette er fordi det stilles krav til samlivsform i henhold til norsk lov. Man må være folkeregistrert på samme adresse og leve i et stabilt parforhold.