Bestill time /
Kontakt oss

Spm: Har dere en øvre grense for alder?

Svar:

Øvre aldersgrense for å hente ut egg hos kvinnen før fylte 46 år. Øvre aldersgrense for innsetting av befruktet egg er 46 år etter norsk lov. Vi har ikke en absolutt øvre aldersgrense for mannen, men dette vurderes individuelt.