Bestill time /
Kontakt oss

Spm: Har dere en øvre grense for alder?

Svar:

Øvre aldersgrense for kvinnen er 44 år. Vi har ikke en absolutt øvre aldersgrense for mannen, men dette vurderes individuelt.