Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Spm: Hva er stressinkontinens?

Svar:

Stressinkontinans er den urinlekkasjen som oppstår ved bruk av bukpressen, som ved for eksempel hoste og nysing og ved fysisk anstrengelse som for eksempel hopping og løping. I Norge angir 5-15 % av alle kvinner at de er plaget av urinlekkasje. Det er vanlig med stressinkontinens etter barnefødsler. Stressinkontinens kan behandles med øvelser, eller med et lite kirurgisk inngrep dersom det er større grad av lekkasje. Dette inngrepet foretas med lokalbedøvelse og er svært effektiv behandling.