Bestill time
🌞Volvat Spiren Trondheim har sommerstengt fra fredag 5. juli kl 12:00 til mandag 5. august! GOD SOMMER!🌞

Sæddonor ved Volvat Spiren Trondheim

Som sæddonor vil du hjelpe par, likekjønnede par eller enslige kvinner som ikke kan få barn på annen måte.

Ønsker du å bli sæddonor skal vi guide deg gjennom prosessen. Fyll in skjema nedenfor for mer informasjon om sæddonasjon:

Hvem kan bli sæddonor?

For å bli sæddonor er det noen krav som må oppfylles:

  • Du må være mellom 18 og 45 år.
  • Du må være registrert i det norske Folkeregisteret og ha permanent tilknytning til Norge
  • Du må ha god psykisk og fysisk helse
  • Du kan ikke ha kjente alvorlige eller arvelige sykdommer i nærmeste familie, eller mistanke om slike sykdommer.
  • Etter analyse av sædprøve, blodprøve og en samtale med en av våre leger, er det legen som avgjør om du kan godkjennes som sæddonor
  • Sæddonasjon skal alltid være frivillig og basert på et ønske om å hjelpe andre.
  • Man må være fortrolig med at barn født etter bruk av donorsæd har rett til å få opplysninger om sæddonors identitet ved fylte 15 år
  • Du må ha mulighet til å reise til Trondheim for utredning og donasjon.

Slik donerer man sæd

Sæddonasjonen skjer ved flere oppmøter på klinikken i Trondheim hvor man avlegger prøven i egnede rom. Antall oppmøter vil kunne variere og avtales individuelt.

Når du blir godkjent som sæddonor på bakgrunn av sædprøve, blodprøve (for smittsomme sykdommer), samt samtale med lege, signerer du et skjema som bekrefter ditt samtykke til donasjon.

Behandlende lege velger passende donor til mottakende kvinne/par. De som får behandling vil ikke få kjennskap til din identitet, og du vil på heller ikke få kjennskap til identiteten til mottakerparet.

Du vil ikke få opplysninger om utfallet av eventuelle behandlinger, og du vil ikke ha noen juridiske rettigheter eller plikter overfor barn som blir født.Sæddonor har ingen rettigheter eller plikter ovenfor barnet

Sæddonor har ingen juridiske rettigheter eller plikter overfor de barna som blir født som et resultat av donasjonen. Barn født etter bruk av donorsæd på norske fertilitetsklinikker har rett til å få opplysninger om sæddonors identitet fra det sentrale egg- og sæddonorregisteret fra de har fylt 15 år.

Ifølge norsk lov kan sæddonor gi opphav til barn i inntil 6 familier.


Kompensasjon

Som sæddonor blir man kompensert økonomisk. Det vil si at man vil motta penger, et honorar, for at man donerer sæd. Beløpet er satt til 830 kr per donasjon. Dokumenterte utgifter knyttet til reise og opphold dekkes i tillegg inntil 1000 kr pr besøk.