Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Peter hospiterer på Universitetet i Turku, Finland

Peter har vært på studietur til Turku University Hospital i Finland. Dette gir nytt håp til par der mannen har svært begrenset produksjon av sædceller.

IVF klinikken på Turku University Hospital er verdens ledende innen nettopp mannens fertilitet. De har unik behandling av par hvor mannen har så få sædceller, at det krever spesial kunnskap at finne disse. I tillegg kreves spesial kunnskap og kompetanse på laboratoriesiden får å behandle disse sædceller på riktig måte før de kan settes inn i kvinnens egg i forbindelse med befruktningen.
Turen var en stor suksess. Ute var det isende kald finsk vintervind, men det var derimot mye varme inne på klinikken hos biolog Harri Mankonen og gynekolog Antti Perheentupa. Peter er nå tilbake i Trondheim, og har med seg mye ny viten, som vi nå bruker til vår par på Spiren. Utveksling av erfaring bringer faget vårt videre.