Bestill time
Vi har åpent for drop-in sædanalyse og blodprøver alle hverdager fra 08:30-14:30 (lunsjavvikling 12-12:40). Velkommen!

Eggdonasjon og behandling til enslige

Endelig ser det ut til at vi får en lovendring som tillater eggdonasjon og behandling til enslige i Norge!

Dersom lovendringen blir vedtatt på Stortinget 26. mai vil vi kunne hjelpe enslige kvinner med å bli gravide fra loven trer i kraft 1.juli 2020. Eggdonasjon vil komme noe senere. 

Forslagene til endringene i Bioteknologiloven innebærer følgende: 

  • Eggdonasjon tillates. Eggdonor skal være mellom 25-35 år.
  • Assistert befruktning for enslige tillates
  • Forskning på befruktede egg tillates
  • Tillate lagring av ubefruktede egg på ikke-medisinsk grunnlag, mot krav om full egenbetaling.
  • Det tilbys tidlig ultralyd og blodprøve (KUB) for alle gravide kvinner.
  • Aldersgrensen for et definert risikosvangerskap settes ned fra 38 til 36 år.
  • NIPT-test tilbys kvinner med medisinsk indikasjon. Tillate testen for alle kvinner, men da med full egenbetaling.
  • Forbudet mot surrogati videreføres.