Bestill time /
Kontakt oss
Slik håndterer vi Corona-situasjonen: Vi har vanlig drift, men tilpasser til enhver tid råd og retningslinjer fra våre helsemyndigheter, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ På klinikken sørger vi for at det ikke er ventetid og at man ikke sitter sammen med andre. Vi ber derfor om å møte tidligst ti minutter før avtalt tid. Dersom det blir endring på tidspunkt vil vi gi deg beskjed. Vi oppfordrer pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon eller som er i karantene til å ta kontakt på telefonen eller post@klinikkspiren.no og ikke møte på klinikken.

Fertilitetsrådgivning

Selv om du er i en fase der tanken på barn virker fjern, kan det være en god investering å tenke langsiktig.

De fleste av oss kommer til en fase der man ønsker seg barn, og heldigvis lykkes mange med dette på vanlig måte. Vi vet samtidig at mange strever med å bli gravide. Assistert befruktning er da et alternativ stadig flere velger. Dette er imidlertid ingen lettvint løsning. Vi tilbyr derfor en utredning som kartlegger fertiliteten hos kvinner og menn. Man trenger ikke å være i et parforhold for å benytte seg av denne muligheten.

For kvinnen forgår utredningen slik:

  1. Intervju, utfylling av relevante opplysninger.
  2. Prøvetaking (hormonanalyser og evt bakteriedyrkning).
  3. Undersøkelse.
  4. Evt tilleggsundersøkelser.

NB: Det er vanskelig å vurdere kvinner som står på p-piller. Dette skyldes at p-pillene midlertidig «krymper» eggstokkene og blodprøvene blir ikke tolkbare til dette formålet. For å få gjort en god vurdering bør kvinnen derfor ha sluttet med p-piller minimum 3 måneder før blodprøver og undersøkelsen. Husk annen ikke-hormonell prevensjon i denne perioden dersom graviditet vil unngås.

For mannen foregår utredningen slik:

  1. Intervju, utfylling av relevante opplysninger.
  2. Sædprøve.
  3. Blodprøver dersom avvikende sædprøve.
  4. Undersøkelse av mannes underliv med ultralyd av testikler.

Vårt inntrykk er at mange menn har spørsmål og bekymring knyttet til egen fertilitet. Mannlig fertilitet er mer sammensatt enn svaret på en enkelt sædprøve. Ved nedsatt kvalitet på første sædprøve anbefaler vi ofte en kontrollprøve. Ytterligere utredning med hormonanalyser, genetiske prøver og ultralyd av testikler vurderes i hvert enkelt tilfelle. Våre gynekologer har arbeidet på urologisk avdeling og samarbeider med dyktige urologer. Av og til er det ikke spermier i sædvæsken. Det kan da gjøres en nålebiopsi fra testikkelen for å undersøke om det finnes spermier.