Bestill time /
Kontakt oss

Informasjon til deg som vurderer å donere egg

Å bli eggdonor er en viktig og stor avgjørelse for den enkelte kvinnen og det er en beslutning som skal overveies nøye. Det er ingen tvil om at det å donere egg til en annen kvinne som mangler egg er den aller største gaven du kan gi. Eggdonasjonsbehandling tilbys til barnløse par der kvinnen mangler befruktningsdyktige egg. Det kan være på grunn av for tidlig overgangsalder, tidligere kreftbehandling, at eggstokkene er fjernet ved en operasjon eller fordi kvinnen er født uten eggstokker. Eggdonasjon er nå blitt tillatt i Norge og ved å donere egg kan du bidra til at et par kan få oppfylt sin aller største drøm.

Hvem kan bli eggdonor?

For å kunne donere egg er det enkelte kriterier som må oppfylles:

 • Donasjonen må være altruistisk, det vil si at motivasjonen for å donere egg er at du ønsker å hjelpe andre
 • Du må være mellom 25 og 35 år (du kan ha fylt 35, men ikke 36)
 • Du må være registrert i det norske Folkeregisteret og ha permanent tilknytning til Norge
 • Du må være psykisk og fysisk frisk, ha god psykisk og fysisk helse og ikke ha kjente alvorlige eller arvelige sykdommer i nærmeste    familie
 • Du må ikke ha HIV, Hepatitt B, C eller syfilis (dette blir testet med blodprøver underveis i utredning og før behandlingen)
 • Etter utredning av eggstokkreserver, samtaler med lege og en helhetsvurdering er det legen som avgjør om du blir godkjent som donor

Samtale og undersøkelser hos gynekolog

Dersom du vurderer å donere egg er første steg å ta kontakt med oss for å bestille en time til samtale med lege. I samtalen får du grundig informasjon om alle aspekter knyttet til eggdonasjon og du får selvsagt anledning til å stille spørsmål. I forbindelse med samtalen vil legen spørre deg om din fysiske og psykiske helsetilstand og om det forekommer arvelige sykdommer i din familie. 

Legen vil gjøre en ultralydundersøkelse av eggstokker og livmor. Det vil også bli tatt en blodprøve og en dyrkningsprøve fra livmorhalsen med tanke på smittsomme sykdommer. Dersom du blir godkjent som donor skal du skrive under på at du samtykker til donasjon.

Prevensjon under behandlingen

Dersom du har en vanlig kobberspiral, trenger ikke denne å fjernes når du skal donere egg. Hvis du har en hormonspiral, er det en fordel om denne fjernes før du donerer egg, fordi hormonspiraler kan gjøre det vanskelig å finne ut av hvor du er i syklus. Dersom denne fjernes, vil vi erstatte en ny spiral. Hvis du tar P-piller, skal du ha pause fra disse under behandlingsforløpet. 

Hva loven sier om eggdonasjon

Du kan ifølge loven donere egg maksimalt tre ganger. Her teller eventuelle eggdonasjoner ved andre klinikker med. Alle eggene som hentes ut ved de tre uthentingene, kan brukes til assistert befruktning. Det bør være minimum en måneds pause mellom donasjonene for at eggstokkene skal få litt ro. I praksis vil du som eggdonor ikke kunne gi opphav til barn i mer enn 6 familier. Ett egguttak vil vanligvis deles på maksimalt to mottakere.

Eggdonor har ingen juridiske rettigheter eller plikter overfor de barna som blir født som et resultat av behandlingen. Personer født etter bruk av donoregg på norske klinikker fra og med 1.januar 2021 har rett til å få opplysninger om eggdonors identitet fra det sentrale egg- og sæddonorregisteret, jf. bioteknologiloven § 2-7. Personer som er født etter bruk av donoregg kan få disse opplysningene fra de har fylt 15 år. Det er bare barnet selv som har rett til å få opplysningene, jf bioteknologiloven § 2-7 annet ledd og Ot. prp. nr. 64 (2002-2003) pkt. 2.9.6.2.

Donor og barnet har ingen rettigheter eller plikter overfor hverandre.

Du som eggdonor skal kompenseres økonomisk. Myndighetene har fastsatt beløpet til 5000 per donasjon. Utgifter knyttet til reise og opphold dekkes i tillegg.

Eggdonasjon er frivillig, og du har mulighet til å tilbakekalle ditt samtykke helt fram til eggene er hentet ut og befruktningen har funnet sted.

Hvordan eggdonasjon foregår

Eggdonasjonsbehandlingen foregår i tre faser:

1) Hormonbehandling, følges med ultralydundersøkelser

2) Eggløsningssprøyte

3) Egguthenting som foregår på klinikken


Hormonbehandlingen

Når du starter med eggdonasjonsbehandlingen, vil du få grundig informasjon om de ulike stegene i prosessen. Du vil motta en oversikt som viser når du skal sette injeksjonene og du vil få god informasjon om tidspunkter for oppmøte til undersøkelser. Vi ordner resepter på de hormonsprøytene som trengs for stimuleringen. 

Å sette sprøyter på seg selv kan for noen høres skummelt ut, men selve nålen er liten og tynn, og du merker knapt stikket. I tillegg blir det gitt opplæring i hvordan og når sprøytene skal settes. Du skal ikke betale for medisinene som brukes under stimuleringen eller for undersøkelsene på klinikken. 

Formålet med hormonbehandlingen er å stimulere eggstokkene til å utvikle og modne flere enn den ene eggposen (follikkelen), som er det normale i en vanlig syklus. Med hormonstimuleringen tar vi sikte på at det kan hentes ut 8-12 egg, men antallet kan variere, avhengig av din reaksjon på behandlingen.

Eggutviklingen kontrolleres ved ultralydundersøkelse gjennom skjeden. Du kommer til en ultralydskanning på klinikken eller hos egen gynekolog før hormonstimuleringen starter. Her sjekkes at alt ligger til rette for å starte hormonbehandling. Hormonstimuleringen startes på 2. eller 3. menstruasjonsdag (den dagen blødningen starter, kalles dag 1).


Eggløsningssprøyten

I forbindelse med behandlingen settes det en eggløsningsprøyte Gonapeptyl® (eller annen type ”GnRH agonist”). Det er viktig at denne settes på et bestemt klokkeslett i forhold til tidspunkt for egguthentingen.


Egguthenting

Før egguthentingen får du smertestillende medisiner og en lett beroligende mikstur, samt lokalbedøvelse. Kombinasjonen av medikamentene vi gir og at våre leger har lang erfaring med dette inngrepet, gjør at de fleste opplever liten grad av smerte. Ved selve egguthentingen tømmes eggposene ved hjelp av en tynn nål som stikkes gjennom skjedeveggen.

Uttaket av egg tar vanligvis 10-15 minutter. Etter uttaket hviler du på et eget hvilerom en times tid og din sykepleier passer på at du har det bra. Du kan ikke kjøre bil etter uthentingen på grunn av de medikamentene som blir gitt.

Dersom du får smerter i magen etter egguthentingen kan du ta smertestillende medisiner, for eksempel Paracet.

Komplikasjoner og mulige risikoer ved å donere egg

Det er generelt ingen alvorlige komplikasjoner eller store risikoer ved å være eggdonor. Noen negative aspekter som kan være knyttet til behandlingen kan det være greit å kjenne til.

Noen kvinner opplever bivirkninger av hormonene, de aller fleste opplever imidlertid kun milde bivirkninger. Oppblåsthet og lett stinnhet i magen oppleves i varierende grad. Dette skyldes utvikling av flere eggposer og forstørrede eggstokker. Følelsen av ømhet i magen går over etter noen få dager etter egguttak hos de aller fleste. I sjeldne tilfeller utvikles det for mange eggposer slik at det kan være risiko for overstimuleringssyndrom (OHSS). Dersom dette oppstår vil vi fange det opp på ultralyd før eller under egguthentingen, og gir deg nødvendig oppfølging. Tilstanden kan være plagsom, men heldigvis forbigående.

Eggene blir hentet ut gjennom skjeden med en tynn nål som føres gjennom skjedeveggen. Det kan derfor oppstå en liten blødning i forbindelse med uttaket. I svært sjeldne tilfeller kan blødning medføre innleggelse på sykehus.

Infeksjon etter uttaket er svært sjelden og behandles med antibiotika. I enkelte tilfeller kan en infeksjon medføre innleggelse på sykehus.

I svært sjeldne tilfeller kan eggstokken «dreie rundt» seg selv i dagene etter uttaket (torsjon). Dette er forbundet med veldig sterke smerter. Hvis det skulle skje, kan det være aktuelt med en operasjon der eggstokken ”dreies tilbake” for at eggstokken ikke skal få varig skade.

Spørsmål som ofte stilles

 • Hvilken informasjon får jeg etter at eggene er tatt ut?

Du får vite hvor mange egg som ble funnet ved egguthentingen. Det er ofte litt færre egg enn det antallet eggposer som er sett ved ultralyd på forhånd. Det er helt normalt, fordi noen eggposer kan være tomme. Dersom vi mistenker at din eggkvalitet kan være nedsatt vil du bli informert om det, da dette kan ha betydning for din egen fertilitet.

Du får ikke informasjon om paret som mottar dine egg eller om barn som blir født som følge av din donasjon. På samme måte vil paret som mottar egg fra deg ikke få noen opplysninger om deg. Dette er regulert gjennom Bioteknologiloven for å beskytte alle parter.

 

 • Kan jeg selv ha problemer med å bli gravid senere?

Det er ingen holdepunkter for at det vil være problemer med å bli gravid senere i livet for kvinner som donerer egg. Uttak av egg i en syklus påvirker ikke det totale antall egg som er igjen i eggstokkene. De eggene som blir hentet ut, hadde ellers ”gått til grunne” inne i kroppen denne måneden. Eggstokkreservene reduseres ikke. Det er derfor ikke slik at det blir vanskeligere å bli gravid på et senere tidspunkt eller at overgangsalderen kommer tidligere.

 

 • Livsstil og kosttilskudd, er det noe jeg bør ta eller la være å ta?

Vi anbefaler en sunn livsstil med vanlig kosthold samt mosjon. Generelt er vår anbefaling at du i størst mulig grad lever som vanlig. Vi anbefaler å avstå fra alkohol de dagene stimuleringen pågår (ca ti dager). Vår anbefaling er at du ikke bruker kosttilskudd eller andre naturpreparater som kan påvirke hormonene i kroppen i denne perioden. Dersom du bruker faste medikamenter som du trenger, vil legen vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Av hensyn til eggenes kvalitet kan du ikke røyke.

 

 • Kroppsvekt og BMI, er det en øvre eller nedre grense?

Man definerer forhold mellom høyde og vekt ved hjelp av BMI (body mass index). BMI er definert som vekt (kg) / høyde x høyde i meter. Normal BMI er mellom 20 og 25. Ved BMI under 19 eller over 30 reduseres kvinnens fertilitet. For eggdonorer er det ikke satt en absolutt grense for BMI. Dette vil bli vurdert hos den enkelte.

 

 • Fravær fra arbeid, blir jeg borte mange dager?

Fravær fra arbeid vil kunne variere både ut fra ditt bosted med tanke på reisevei, og hvilket type arbeid du har. Den dagen egguttaket foregår kan du ikke være på arbeid på grunn av de medikamentene du får. Kostnader knyttet til reise og opphold vil bli kompensert.

 

Du kan bo hvor som helst i landet og komme til oss for å donere egg dersom du ønsker og du er egnet for dette. Du kan ringe oss eller sende oss en henvendelse via kontaktfeltet øverst i høyre hjørne dersom du ønsker å komme igang.